Individueel beeldend kunstenaars

Vrouwelijk beeldend kunstenaars 

Dankzij een aantal CultuurFondsen op Naam kan het Cultuurfonds bij wijze van uitzondering (individuele) aanvragen van vrouwelijk beeldend kunstenaars in behandeling nemen. Hiervoor zijn aparte vergaderingen en deadlines.

 Vrouwelijke beeldende kunstenaars kunnen een bijdrage krijgen voor de productie en promotie van eigen werk. De criteria zijn:   

 • aantoonbaar actief als professioneel kunstenaar, bijvoorbeeld door een afgeronde kunstopleiding of tenminste 5 jaar actief. De overweging van het portfolio van eerder werk is een belangrijke stap in de overweging van de commissie;  
 • belastbaar inkomen onder € 20.000 per jaar;  
 • het project dient in een bepaalde vorm zichtbaar en toegankelijk te worden voor publiek;  
 • alleen uitzonderlijke, eenmalige kosten voor een specifiek project zoals een nieuw werk, publicatie, website of tentoonstelling komen in aanmerking;  

Een aanvraag kan eens in de drie jaar worden gedaan. 

Niet in aanmerking komen: 

 • materiaalkosten van de reguliere uitoefening;
 • deelname aan cursussen;
 • workshops;
 • congressen;
 • opleidingen;
 • symposia;
 • huur locatie;
 • eigen honorarium;
 • reis- en verblijfkosten.  

Wanneer u een aanvraag wil doen als beeldend kunstenaar dan kunt u hier een begrotingsformulier downloaden. Let op: voor aanvragen van individuele beeldend kunstenaars is geen calculatieformulier nodig. 

Glaskunstenaars 

Glaskunstenaars tot 40 jaar kunnen een bijdrage krijgen voor het opzetten van een glasatelier. Bijvoorbeeld voor uitgaven voor apparatuur en instrumentarium. 

Lichtontwerpers 

Aankomende of gevestigde ontwerpers, kunstenaars, (interieur)architecten en museumbelichters kunnen een aanvraag indienen voor kleine onderzoeksprojecten of een beurs voor coaching, stagebegeleiding of bijscholing op het gebied van lichtontwerpen, in binnen- en buitenland.

Niet in aanmerking komen: financiering van een regulier lichtontwerp of het maken van lichtkunst, het ontwerpen van lampen en armaturen, scholing in lichttechniek of driedimensionaal ontwerpen, en (organisatie van) lichtfestivals  

Voor het dit CultuurFonds op naam geldt een aparte aanvraagprocedure, en aanvragen is jaarlijks alleen mogelijk tussen 1 februari en 1 april.