Cultuurfonds Overijssel stelt € 100.000 beschikbaar voor Cultuurmakersinitiatief

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft het Cultuurmakersinitiatief Overijssel in het leven geroepen. Cultuurmakers met een plan dat in nauwe verbinding staat met de natuur maken kans op een bijdrage van maximaal €100.000 voor de uitvoering en ontwikkeling van het ingediende project. Maximaal vijf partijen krijgen begin april de kans hun plannen tijdens een pitch aan het Cultuurfonds presenteren. Het bestuur zal uiteindelijk één initiatief belonen.
5 maart 2021
Cultuurfonds Overijssel stelt € 100.000 beschikbaar voor Cultuurmakersinitiatief
Fotocredits:
Tresore Producties

Het Cultuurmakersinitiatief Overijssel is één van de plannen van het Cultuurfonds Overijssel om cultuurmakers te ondersteunen, nu zij sinds het uitbreken van de coronacrisis hun vak nauwelijks meer hebben kunnen uitoefenen.

 Het Cultuurmakersinitiatief dat wordt gehonoreerd, dient bij voorkeur in 2021 op een locatie in de natuur binnen de provincie te worden uitgevoerd volgens de geldende RIVM-richtlijnen. De plannen mogen betrekking hebben op alle werkterreinen van het Cultuurfonds.

'Nu er dit jaar wellicht weer meer mogelijkheden ontstaan om kunst aan het publiek te presenteren, willen wij cultuurmakers extra stimuleren daar mee aan de slag te gaan. Hiervoor hebben we het idee opgevat om één initiatief financieel substantieel te ondersteunen in de ontwikkeling én uitvoering’, aldus Ineke Bruggeman, ambtelijk secretaris van het Cultuurfonds Overijssel.

Cultuurmakers

Onder Cultuurmakers worden individuele makers en culturele organisaties verstaan, zoals gezelschappen, podia, musea en overige organisaties in de culturele en creatieve sector die binnen de provincie Overijssel actief zijn. Indien professionals besluiten een aanvraag in te dienen, dingen zij alleen mee naar de tegemoetkoming als er zoveel mogelijk amateurs bij het project worden betrokken.

Hoe werkt het?

Het (ruwe) conceptplan dient vóór 1 april 2021 te zijn ingediend via overijssel@cultuurfonds.nl. Uit alle ingediende plannen worden er maximaal vijf geselecteerd. De initiatiefnemers van deze plannen krijgen op woensdag 7 april de kans hun inzending tijdens een pitch toe te lichten. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of vragen contact opnemen via overijssel@cultuurfonds.nl of bellen tijdens het telefonisch spreekuur (iedere maandag of woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur in maart) via telefoonnummer 038-4999339. Daarvoor kunnen cultuurmakers zich vooraf aanmelden via e-mail. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.cultuurfonds.nl/overijssel.