Jaarverslag 2016

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kon in 2016 meer dan 3.500 bijzondere projecten ondersteunen voor cultuur, natuur en wetenschap, door heel Nederland.
20 juni 2017

In het afgelopen jaar ondersteunde het Prins Bernhard Cultuurfonds meer dan 3.500 bijzondere projecten voor cultuur, natuur en wetenschap. Er waren veel omvangrijke projecten waar wij aan bijdroegen. Daarnaast kregen veel kleinere initiatieven onze steun.

Giften, nalatenschappen en loterijen
Dat konden we doen dankzij de vele giften, schenkingen, nalatenschappen, CultuurFondsen op Naam, de Anjeractie en natuurlijk de grote bijdrage van de BankGiro Loterij en Nederlandse Loterij. We ondersteunden projecten in het hele land, van Groningen tot Limburg, van Gelderland tot Zeeland, en alle provincies daar tussen.

Prijzen, beurzen en onderscheidingen
Er werden prijzen, beurzen, onderscheidingen en stipendia gegeven aan jonge talenten, gevestigde kunstenaars, ontwerpers, tekstschrijvers en musea. Prinses Beatrix reikte de Zilveren Anjers uit en de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs ging naar documentairemaker Heddy Honigmann.

Nieuwe CultuurFondsen op Naam
Met eigen fondsenwerving waren we succesvol: er kwamen 19 CultuurFondsen op Naam bij en er werden grotere nalatenschappen aan ons toevertrouwd. Crowdfunding maakt steeds vaker deel uit van onze activiteiten. Zo was het online werven voor de Anjeractie een succes. Met de nieuwe geefkring Jong Mecenaat wisten we negentig jonge mecenassen aan ons te verbinden, die samen met ons mooie projecten gaan ondersteunen.

30 miljoen voor cultuur, natuur en wetenschap
Dankzij alle giften en nalatenschappen konden we in 2016 een bedrag van ruim dertig miljoen euro uitgeven aan onze doelstelling.Op social media wisten we met projectfilms een groter publiek te bereiken.

Het was al met al een succesvol jaar voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar vooral voor de projecten en personen die we konden ondersteunen.

In 2017 blijven we dat doen en kijken we uit naar nog meer mooie initiatieven voor cultuur, natuur en wetenschap.

Met veel dank aan onze duizenden vrijwilligers en natuurlijk alle gevers.