Musea krijgen ruimte voor onderzoek

Dankzij het Conservatoren Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen zeven Nederlandse musea volgend jaar wetenschappelijk onderzoek laten doen naar hun collecties; de museumconservatoren kunnen met dit onderzoek nog meer waardevolle achtergronden en verhalen ophalen. Tegelijkertijd krijgen zeven junior conservatoren de kans om werkervaring op te doen. 
19 september 2022
Musea krijgen ruimte voor onderzoek

Junior vervangt vaste conservator

Dit jaar krijgen het Nederlands Zilvermuseum, Dordrechts Museum, Museum Het Valkhof, Zeeuws Museum, Van Gogh Museum, Allard Pierson Museum en Japanmuseum Siebolthuis een Conservatoren Stipendium. De onderzoeken die zij gaan doen lopen uiteen van onderzoek naar een deelcollectie in relatie tot het koloniaal verleden tot het maakproces van prenten uit de Nabis-collectie.  

Terwijl de conservatoren druk zijn met het museaal onderzoek van de collecties, nemen de junior conservatoren – die dankzij het stipendium van 25.000 euro kunnen worden aangenomen – de dagelijkse taken over.  

Het Conservatoren Stipendium

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft dit jaar extra geld vrijgemaakt voor het Conservatoren Stipendium, nadat uit onderzoek bleek hoe belangrijk deze bijdrage is voor de musea. Dit jaar niet de gebruikelijke vier, maar zelfs zeven stipendia. In 2021 is het Conservatoren Stipendium geëvalueerd. “De aanbevelingen die hieruit voortkwamen hebben we doorgevoerd. We wilden onbedoelde drempels weg nemen hebben de middelgrote en kleinere musea aangemoedigd om een stipendium aan te vragen,” vertelt Maud Nass, adviesmedewerker Beeldende Kunst van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En dat is gelukt. “Dankzij de inzet van onze afdeling fondsenwerving hebben we ook nog eens extra geld kunnen vrijmaken. Dit jaar mogen wij dus zeven musea én zeven junior conservatoren blij maken met geld voor onderzoek!” 

Artikel Boekman Extra   

Als gevolg van vernieuwde museumdefinities, de opkomst van educatieve afdelingen en overheidsbezuinigingen raakte de kerntaak van de museumconservator – onderzoek – geleidelijk ondergesneeuwd. Waarom is wetenschappelijk onderzoek door museumconservatoren zo belangrijk? En hoe helpt het Prins Bernhard Cultuurfonds deze conservatoren? 

Anouk Wittendorp, werkzaam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, schreef hierover onlangs het artikel “Het Conservatoren Stipendium: reddingsboei en buitenkans ineen.”  

Lees het artikel op de website van de Boekmanstichting.