Gezocht: natuurprojecten die verdroging tegengaan!

Het veranderende klimaat heeft een grote invloed op de Nederlandse natuur. Verdroging zet soorten en gebieden onder enorme druk. In 2021 heeft het Cultuurfonds € 300.000 beschikbaar gesteld voor projecten waarin natuurorganisaties (de effecten van) verdroging tegengaan. En met succes! Voor 2022 is er een extra bedrag van € 100.000 beschikbaar. Zo dragen wij bij aan toekomstbestendige natuur. Komt jouw project in aanmerking voor deze nieuwe regeling? Check de voorwaarden!
11 november 2021
Gezocht: natuurprojecten die verdroging tegengaan!

Er zijn ontzettend veel organisaties die zich dagelijks inzetten om de Nederlandse natuur te behouden. Zij krijgen daarbij helaas te maken met de effecten die klimaatverandering op onze natuur heeft, een van deze effecten is verdroging. De effecten van verdroging op de natuur zijn groot. Zowel leefgebieden als voedselbronnen verdwijnen of verliezen de mogelijkheid om verschillende soorten flora en fauna een plek te bieden.

Het Cultuurfonds en natuur

Sinds 1975 ondersteunt het Cultuurfonds natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dit doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van biodiversiteit, het Nederlandse (cultuur)landschap en natuureducatie. In 2021 reserveerde het Cultuurfonds €300.000 voor projecten die (de effecten van) verdroging tegengaan. De urgentie is nog steeds groot en daarom is er voor 2022 een extra bedrag van € 100.000 beschikbaar.

Komt jouw project in aanmerking?

Stichtingen en verenigingen kunnen binnen het thema verdroging projectaanvragen indienen in een van de drie categorieën:

 • Het creëren van klimaatbestendige bossen;
 • Het verbeteren van de waterhuishouding, het vasthouden en bergen van water in het bijzonder;
 • Beheersondersteunend onderzoek naar- of het treffen van soortgerichte maatregelen.

Naast dat het project binnen deze categorieën moet vallen, moet deze ook voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk:

 • Het betreft een project gericht op het tegengaan van (de effecten van) verdroging in de Nederlandse natuur;
 • Het project is toekomstgericht;
 • Het project heeft urgentie en vangt uiterlijk in de eerste helft van 2023 aan;
 • Het project is voorzien van voldoende (wetenschappelijke) onderbouwing;
 • Waar mogelijk worden vrijwilligers ingezet binnen het project;
 • Experimentele projecten zijn welkom, mits voorzien van voldoende onderbouwing en een plan om de uitkomsten van het project publiek te maken;
 • Resultaten van beheers ondersteunend onderzoek dienen te leiden tot een publicatie in een goed toegankelijk Nederlands vakblad;
 • Het is van meerwaarde als een project bij gebleken succes ook op andere locaties kan worden uitgevoerd.

Aanvragen

Voor de aanvragen binnen het thema verdroging gelden de volgende uiterste inleverdata: 11 januari en 1 juli 2022. Let op: Geef in de titel van de projectaanvraag duidelijk aan dat deze betrekking heeft op het thema 'Verdroging'.

Andere vragen?

Wil je op voorhand een project toetsen of heb je een vraag? Neem contact op met Noa Dunnewind, waarnemend adviseur Natuur, via n.dunnewind@cultuurfonds.nl. Uiteraard is het in 2022 ook mogelijk om projectaanvragen buiten het thema verdroging in te dienen.