Richtlijn digitalisering versoepeld – Cultuurfonds Zuid-Holland luistert naar reacties uit het veld

De voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage voor digitalisering van erfgoedcollecties in Zuid-Holland zijn versoepeld. Deze aanpassing is door het Prins Bernhard Cultuurfonds gedaan op advies van Erfgoedhuis Zuid-Holland en naar aanleiding van reacties van erfgoedinstellingen en historische verenigingen tijdens de Netwerkmiddag van 24 juni jl. in Naturalis Biodiversity Center in Leiden.
5 juli 2022
Richtlijn digitalisering versoepeld – Cultuurfonds Zuid-Holland luistert naar reacties uit het veld

Bijdrage verhoogd naar 50%

Voortaan kunnen musea en historische verenigingen een bijdrage ontvangen van maar liefst 50% van de kosten voor het aanschaffen van apparatuur voor het digitaliseren van hun collecties en de inhuur van expertise voor het begeleiden van deze digitalisering. Eerder was dit 30%. De wens om vrijwilligersuren in te zetten voor het cofinancieren van de kosten kan helaas niet worden vervuld, omdat dit niet mogelijk is binnen de richtlijnen van het Cultuurfonds.

Richtlijn aangepast per 1 juli

De nieuwe richtlijn geldt per 1 juli 2022 en staat in de reguliere richtlijnen van het Cultuurfonds Zuid-Holland en aangepast in de bijbehorende handleiding voor het indienen van een aanvraag.

Steuntje in de rug

Met het verhogen van de bijdrage naar 50% hoopt het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland dat meer instellingen erin slagen voldoende financiële steun te vinden voor het digitaliseren van hun collecties.