het Cultuurfonds Fryslân

We zetten hieronder op een rij waarvoor je bij ons terecht kunt rond het aanvragen van een bijdrage of het geven aan cultuur en natuur in Fryslân.

  • Wil je een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

    Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kan je via het aanvraagportaal een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst hoe het uitbetalen werkt bij de provinciale afdelingen.

    Regeling kleine natuurprojecten

    Steeds vaker nemen mensen zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. Moestuinen worden aangelegd en beheerd, wandelpaden en fietsroutes gemaakt, nieuwe natuur ingericht en dieren geholpen met nestkasten en voedzame planten.

    Het Cultuurfonds Fryslân houdt van groen en wil natuurinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom is er nu de Regeling kleine natuurprojecten.


Contact

Adres
het Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
friesland@cultuurfonds.nl
+31 58 292 5609

Contactpersonen

Mw. M.H.L. Sutman Meijer, ambtelijk secretaris
Dhr. L. Postma, administratie

Telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.

Bestuur

Dhr. A.A.M. Brok, voorzitter
Dhr. B. Bilker, penningmeester
Dhr. J. Blanksma
Mw. G. Molenbuur
Mw. A.E.L.H. van Os
Mw. M. de Roos

Vragen?

4 A5 A9204
Mirjam Sutman Meijer
ambtelijk secretaris
mirjam@cultuurfonds.nl