Fryslân

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
friesland@cultuurfonds.nl


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Voorbeeldprojecten

FrieslandFriesland

Culturele Hoofdstad 2018

Mega-project Under De Toer vertelt Friese verhalen, met Leeuwarden als Europese Culturele Hoofdstad van 2018.

Bekijk
Frieslandmuziek

CityProms Festival 2017

Het grootste klassieke muziekfestival van het Noorden. Gratis te bezoeken van 23 t/m 25 juni 2017.

Bekijk

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Fryslân? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Dames Tiemersma Fonds
Dit fonds stimuleert en begeleidt jongeren tussen de 10 en 30 jaar die een opleiding willen volgen in de muziek of textiele vormgeving. In het verlengde daarvan steunt het fonds ook organisaties, instituten, scholen en academies met opleidingen in deze richting.

Grace van Heerewaarden Fonds
Stimuleert vocale klassieke muziekbeoefening van individuen, koren en bijbehorende instellingen.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds
Voor culturele activiteiten in Witmarsum en de zestien aangrenzende dorpen.

Steunfonds Stavoren
Ondersteunt de cultuur in de Hanzestad Stavoren.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds
Klassieke-muziekprojecten, theaterproducties en initiatieven van professionele kunstenaars krijgen steun van dit fonds.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Friese Anjer
Het Friese fonds eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich heeft ingezet voor de Friese cultuur of die het Cultuurfonds een stimulans wil geven. De prijs bestaat uit een speld en een bedrag van € 2.500.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

E friesland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M.H.L. Sutman Meijer, ambtelijk secretaris
L. Postma, administratie

T (058) 292 56 09
F (058) 292 51 25

Bestuur
B. Bilker, penningmeester
A.A.M. Brok, voorzitter
J. de Haan
P.A. Martina
B. van der Knaap
Mw. G. Molenbuur
Mw. M. de Roos

Ambtelijk secretaris
Mw. M.H.L. Sutman Meijer

Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam Sutman Meijer
Ambtelijk secretaris
(058) 292 56 09
friesland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Friesland

Friesland

Cultuurfonds Fryslân steunt 33 cultuur- en natuurprojecten

20/12/2018

Cultuurfonds Fryslân heeft in haar vergadering van december aan 33 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 81.650 toegekend.

Friesland

Myn Skip uit Earnewâld wint Friese Anjer 2018

07/12/2018

Het openluchttheaterstuk 'Myn Skip' uit Earnewâld heeft de Friese Anjer 2018 gewonnen.

Friesland

Zes genomineerden voor Friese Anjer 2018

22/11/2018

Cultuurfonds Fryslân heeft zes kanshebbers genomineerd voor de Friese Anjer 2018.

Friesland

Wie verdient de Friese Anjer 2018?

02/10/2018

In dit bijzondere jaar voor de Friese cultuur wil het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân de Friese Anjer uitreiken aan een persoon of organisatie die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de Culturele Hoofdstad: een voorstelling, hoofdrolspeler, regisseur, iemand achter de schermen of een groep mensen die voor een onvergetelijk optreden heeft gezorgd. Welke kandidaat stelt u voor?