Fryslân

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
friesland@cultuurfonds.nl
(058) 292 56 09


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Voorbeeldprojecten

FrieslandFriesland

Culturele Hoofdstad 2018

Mega-project Under De Toer vertelt Friese verhalen, met Leeuwarden als Europese Culturele Hoofdstad van 2018.

Bekijk
Frieslandmuziek

CityProms Festival 2017

Het grootste klassieke muziekfestival van het Noorden. Gratis te bezoeken van 23 t/m 25 juni 2017.

Bekijk

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Fryslân? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Dames Tiemersma Fonds
Dit fonds stimuleert en begeleidt jongeren tussen de 10 en 30 jaar die een opleiding willen volgen in de muziek of textiele vormgeving. In het verlengde daarvan steunt het fonds ook organisaties, instituten, scholen en academies met opleidingen in deze richting.

E.J. Struif Fonds
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het orgels in Groningen en Friesland, waarbij de voorkeur uitgaat naar restauratie.

Grace van Heerewaarden Fonds
Stimuleert vocale klassieke muziekbeoefening van individuen, koren en bijbehorende instellingen.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds
Klassieke-muziekprojecten, theaterproducties en initiatieven van professionele kunstenaars krijgen steun van dit fonds.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds
Voor culturele activiteiten in Witmarsum en de zestien aangrenzende dorpen.

Steunfonds Stavoren
Het financieel ondersteunen van de cultuur van Sùdwest Fryslân, met een voorkeur voor de Hanzestad Stavoren en de aangrenzende woonkernen.

Willem en Roos Derks Fonds
Voor projecten op het gebied van de kunsten in Friesland. 

Prijzen

Friese Anjer
Het Friese fonds eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich heeft ingezet voor de Friese cultuur of die het Cultuurfonds een stimulans wil geven. De prijs bestaat uit een speld en een bedrag van € 5.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

E friesland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M.H.L. Sutman Meijer, ambtelijk secretaris
L. Postma, administratie

T (058) 292 56 09
F (058) 292 51 25

Bestuur
A.A.M. Brok, voorzitter
B. Bilker, penningmeester
J. Blanksma
H.B.J.M. van der Knaap
Mw. G. Molenbuur
Mw. A.E.L.H. van Os
Mw. M. de Roos

Ambtelijk secretaris
Mw. M.H.L. Sutman Meijer

Mirjam Sutman Meijer
Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam Sutman Meijer
Ambtelijk secretaris
(058) 292 56 09
friesland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Friesland

Friesland

Cultuurfonds Fryslân steunt 28 cultuur- en natuurprojecten in laatste kwartaal

22/12/2020

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het vierde en laatste kwartaal speciale steun toegezegd voor theaters in Fryslân, die het door de coronacrisis moeilijk hebben. Maar ook andere initiatieven zijn gesteund. Er is in totaal een financiële bijdrage toegezegd van € 140.000 voor 28 cultuur- en natuurprojecten.

Friesland

Talentprijs 2020 voor muzikant Michelle Samba

10/12/2020

Muzikaal multitalent Michelle Samba (28) heeft dit jaar de Talentprijs van het Cultuurfonds Fryslân gekregen. Arno Brok, commissaris van de Koning en tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, reikte deze nieuw ingestelde prijs gelijktijdig uit met de Friese Anjer 2020. Dat gebeurde op 9 december in het provinciehuis in Leeuwarden.

Friesland

Friese Anjer 2020 voor Friese band De Kast

10/12/2020

Friese band De Kast heeft de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân 2020 ontvangen. Arno Brok, Commissaris van de Koning en tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, reikte de prijs op 9 december uit. Die avond werd ook de Talentprijs voor aanstormend talent voor het eerst uitgereikt.

Friesland

Steun voor dertien cultuur- en natuurprojecten in derde kwartaal

23/09/2020

Het Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal 23.500 euro toegezegd aan dertien cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Opvallend is dat er minder aanvragen zijn dan voor de corona-crisis, terwijl de sector het zwaar heeft. Het Cultuurfonds Fryslân roept daarom cultuur- en natuurorganisaties op vooral aanvragen in te blijven dienen.