Fryslân

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
friesland@cultuurfonds.nl


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Voorbeeldprojecten

FrieslandFriesland

Culturele Hoofdstad 2018

Mega-project Under De Toer vertelt Friese verhalen, met Leeuwarden als Europese Culturele Hoofdstad van 2018.

Bekijk
Frieslandmuziek

CityProms Festival 2017

Het grootste klassieke muziekfestival van het Noorden. Gratis te bezoeken van 23 t/m 25 juni 2017.

Bekijk

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Fryslân? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Dames Tiemersma Fonds
Dit fonds stimuleert en begeleidt jongeren tussen de 10 en 30 jaar die een opleiding willen volgen in de muziek of textiele vormgeving. In het verlengde daarvan steunt het fonds ook organisaties, instituten, scholen en academies met opleidingen in deze richting.

Grace van Heerewaarden Fonds
Stimuleert vocale klassieke muziekbeoefening van individuen, koren en bijbehorende instellingen.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds
Voor culturele activiteiten in Witmarsum en de zestien aangrenzende dorpen.

Steunfonds Stavoren
Ondersteunt de cultuur in de Hanzestad Stavoren.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds
Klassieke-muziekprojecten, theaterproducties en initiatieven van professionele kunstenaars krijgen steun van dit fonds.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Friese Anjer
Het Friese fonds eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich heeft ingezet voor de Friese cultuur of die het Cultuurfonds een stimulans wil geven. De prijs bestaat uit een speld en een bedrag van € 2.500.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

E friesland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M.H.L. Sutman Meijer, ambtelijk secretaris
L. Postma, administratie

T (058) 292 56 09
F (058) 292 51 25

Bestuur
J.W. Boekhoven, penningmeester
A.A.M. Brok, voorzitter
J. de Haan
P.A. Martina
G.J.H. Hemmes
Mw. T.A. Huisman
Mw. M. de Roos

Ambtelijk secretaris
Mw. M.H.L. Sutman Meijer

Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam Sutman Meijer
Ambtelijk secretaris
(058) 292 56 09
friesland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Friesland

actie

Gratis naar Tinco tentoonstelling en lezing

Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt

Friesland

Cultuurfonds Fryslân steunt 27 cultuur- en natuurprojecten

13/06/2018

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het haar vergadering van juni aan 27 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 53.750 toegekend.

Friesland

Cultuurfonds Fryslân steunt 63 cultuur- en natuurprojecten

06/04/2018

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het eerste kwartaal van dit jaar aan 63 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 147.050 toegekend.

actie

Gratis naar het uitverkochte 'Lost in the Greenhouse'

De productie van Orkater in de kassen van Sexbierum is helemaal uitverkocht, maar Cultuurfonds donateurs kunnen er toch bij zijn!