Fryslân

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
friesland@cultuurfonds.nl
(058) 292 56 09


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Voorbeeldprojecten

FrieslandFriesland

Culturele Hoofdstad 2018

Mega-project Under De Toer vertelt Friese verhalen, met Leeuwarden als Europese Culturele Hoofdstad van 2018.

Bekijk
Frieslandmuziek

CityProms Festival 2017

Het grootste klassieke muziekfestival van het Noorden. Gratis te bezoeken van 23 t/m 25 juni 2017.

Bekijk

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Fryslân? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Dames Tiemersma Fonds
Dit fonds stimuleert en begeleidt jongeren tussen de 10 en 30 jaar die een opleiding willen volgen in de muziek of textiele vormgeving. In het verlengde daarvan steunt het fonds ook organisaties, instituten, scholen en academies met opleidingen in deze richting.

E.J. Struif Fonds
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het orgels in Groningen en Friesland, waarbij de voorkeur uitgaat naar restauratie.

Grace van Heerewaarden Fonds
Stimuleert vocale klassieke muziekbeoefening van individuen, koren en bijbehorende instellingen.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds
Klassieke-muziekprojecten, theaterproducties en initiatieven van professionele kunstenaars krijgen steun van dit fonds.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds
Voor culturele activiteiten in Witmarsum en de zestien aangrenzende dorpen.

Steunfonds Stavoren
Het financieel ondersteunen van de cultuur van Sùdwest Fryslân, met een voorkeur voor de Hanzestad Stavoren en de aangrenzende woonkernen.

Willem en Roos Derks Fonds
Voor projecten op het gebied van de kunsten in Friesland. 

Prijzen

Friese Anjer
Het Friese fonds eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich heeft ingezet voor de Friese cultuur of die het Cultuurfonds een stimulans wil geven. De prijs bestaat uit een speld en een bedrag van € 5.000.

Talentprijs
De Talentprijs wordt voor het eerst en gelijk met de Friese Anjer uitgereikt. Die onderscheiding bestaat sinds 1991. De Talentprijs is in 2020 in samenspraak met Friesland Pop toegekend en is bedoeld voor een begaafd persoon of een getalenteerde groep die een bijzondere, artistieke prestatie heeft geleverd binnen de popmuziek én de potentie heeft een succesvolle carrière op te bouwen door zich nog verder te ontwikkelen. De winnaar ontvangt naast een oorkonde van1.500 euro van het Cultuurfonds ook 500 euro van Friesland Pop.  

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

E friesland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M.H.L. Sutman Meijer, ambtelijk secretaris
Dhr. L. Postma, administratie

Telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.

T (058) 292 56 09

Bestuur
Dhr. A.A.M. Brok, voorzitter
Dhr. B. Bilker, penningmeester
Dhr. J. Blanksma
Dhr. H.B.J.M. van der Knaap
Mw. G. Molenbuur
Mw. A.E.L.H. van Os
Mw. M. de Roos

Ambtelijk secretaris
Mw. M.H.L. Sutman Meijer

Mirjam Sutman Meijer
Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam Sutman Meijer
Ambtelijk secretaris
(058) 292 56 09
friesland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Friesland

Friesland

Studio Stoereloer in Vlam en Fjoer

Tussen 12 en 16 juli 2021 kunnen 75 kinderen per dag (6-13 jaar) uit Leeuwarden en omgeving meedoen aan allemaal gratis workshops op de gebieden beeldende kunst, theater en multimedia. Het project betreft een samenwerking tussen Stoereloer, dbieb, de Podiumschool en videokunstenaar Vincent Schiphorst en alle workshops zijn speciaal voor dit project ontworpen.

Bekijk
Friesland

Friese Anjer 2021 voor Jentsje Popma

24/06/2021

Jentsje Popma ontvangt de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Commissaris van de Koningen voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, drs. A.A.M. Brok reikt de Friese Anjer op 2 november uit in het provinciehuis te Leeuwarden.

Friesland

Cultuurfonds Fryslân steunt 29 cultuur- en natuurprojecten

18/06/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het tweede kwartaal van 2021 aan 29 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bijdrage van in totaal 97.500 euro.

Friesland

Steun Cultuurfonds Fryslân voor 23 cultuur- en natuurprojecten

11/03/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het eerste kwartaal van 2021 aan 23 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bijdrage van in totaal € 60.720.