Het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland

We zetten hieronder op een rij waarvoor je bij ons terecht kunt rond het aanvragen van een bijdrage of het geven aan cultuur en natuur in Friesland.

  • Wil je een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

    Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Contact

Adres
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
friesland@cultuurfonds.nl
+31 58 292 5609

Contactpersonen
Mw. M.H.L. Sutman Meijer, ambtelijk secretaris
Dhr. L. Postma, administratie

Telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.

Bestuur

Dhr. A.A.M. Brok, voorzitter
Dhr. B. Bilker, penningmeester
Dhr. J. Blanksma
Dhr. H.B.J.M. van der Knaap
Mw. G. Molenbuur
Mw. A.E.L.H. van Os
Mw. M. de Roos

Vragen?

4 A5 A9204
Mirjam Sutman Meijer
ambtelijk secretaris

mirjam@cultuurfonds.nl