Fryslân

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
friesland@cultuurfonds.nl
(058) 292 56 09


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Voorbeeldprojecten

FrieslandFriesland

Culturele Hoofdstad 2018

Mega-project Under De Toer vertelt Friese verhalen, met Leeuwarden als Europese Culturele Hoofdstad van 2018.

Bekijk
Frieslandmuziek

CityProms Festival 2017

Het grootste klassieke muziekfestival van het Noorden. Gratis te bezoeken van 23 t/m 25 juni 2017.

Bekijk

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Fryslân? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Dames Tiemersma Fonds
Dit fonds stimuleert en begeleidt jongeren tussen de 10 en 30 jaar die een opleiding willen volgen in de muziek of textiele vormgeving. In het verlengde daarvan steunt het fonds ook organisaties, instituten, scholen en academies met opleidingen in deze richting.

E.J. Struif Fonds
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het orgels in Groningen en Friesland, waarbij de voorkeur uitgaat naar restauratie.

Grace van Heerewaarden Fonds
Stimuleert vocale klassieke muziekbeoefening van individuen, koren en bijbehorende instellingen.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds
Klassieke-muziekprojecten, theaterproducties en initiatieven van professionele kunstenaars krijgen steun van dit fonds.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds
Voor culturele activiteiten in Witmarsum en de zestien aangrenzende dorpen.

Steunfonds Stavoren
Het financieel ondersteunen van de cultuur van Sùdwest Fryslân, met een voorkeur voor de Hanzestad Stavoren en de aangrenzende woonkernen.

Willem en Roos Derks Fonds
Voor projecten op het gebied van de kunsten in Friesland. 

Prijzen

Friese Anjer
Het Friese fonds eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich heeft ingezet voor de Friese cultuur of die het Cultuurfonds een stimulans wil geven. De prijs bestaat uit een speld en een bedrag van € 5.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

E friesland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M.H.L. Sutman Meijer, ambtelijk secretaris
L. Postma, administratie

T (058) 292 56 09
F (058) 292 51 25

Bestuur
A.A.M. Brok, voorzitter
B. Bilker, penningmeester
J. Blanksma
H.B.J.M. van der Knaap
Mw. G. Molenbuur
Mw. A.E.L.H. van Os
Mw. M. de Roos

Ambtelijk secretaris
Mw. M.H.L. Sutman Meijer

Mirjam Sutman Meijer
Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam Sutman Meijer
Ambtelijk secretaris
(058) 292 56 09
friesland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Friesland

Friesland

Steun voor dertien cultuur- en natuurprojecten in derde kwartaal

23/09/2020

Het Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal 23.500 euro toegezegd aan dertien cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Opvallend is dat er minder aanvragen zijn dan voor de corona-crisis, terwijl de sector het zwaar heeft. Het Cultuurfonds Fryslân roept daarom cultuur- en natuurorganisaties op vooral aanvragen in te blijven dienen.

Friesland

Friese Anjer 2020 voor Friese band De Kast

09/09/2020

Friese band De Kast ontvangt dit jaar de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Arno Brok, Commissaris van de Koning en tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, reikt de prijs op 9 december uit. Die avond wordt ook de Talentprijs voor aanstormend talent voor het eerst uitgereikt.

Friesland

Cultuurfonds Fryslân ondersteunt 38 cultuur- en natuurprojecten

13/07/2020

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft onlangs aan 38 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Hiermee gaat een bedrag van € 75.526 naar de sector, die het door de corona-crisis zo moeilijk heeft. Musea zijn dicht, theatervoorstellingen gaan niet door en festivals zijn afgelast. Daarom is het juist nu belangrijk om makers te blijven ondersteunen. Het Cultuurfonds is bovendien coulant met het uitbetalen van de toegezegde steun, mochten projecten (deels) nog niet doorgaan.

Friesland

Cultuurfonds Fryslân ondersteunt 62 cultuur- en natuurprojecten

07/04/2020

Het Cultuurfonds Fryslân heeft onlangs aan 62 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Hiermee gaat een bedrag van 154.095 euro naar de sector, die het door de coronacrisis moeilijk heeft. Het Cultuurfonds is coulant met het uitbetalen van de toegezegde steun, mochten projecten (deels) nog niet doorgaan.