Wie?

Voor projecten in Fryslân kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden er aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Fryslân. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur jouw aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

20 februari 2023 (Vergaderdatum 31 maart 2023)
29 mei 2023
(Vergaderdatum 7 juli 2023)
14 augustus 2023
(Vergaderdatum 29 september 2023)
25 oktober 2023
(Vergaderdatum 6 december 2023)

Muziekverenigingen kunnen het gehele jaar een aanvraag indienen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en/of kleding.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.