Wie?

Voor projecten in Fryslân kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden er aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Fryslân. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur jouw aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

29 januari 2024 (Vergaderdatum 8 maart 2024)
27 mei 2024
(Vergaderdatum 5 juli 2024)
19 augustus 2024
(Vergaderdatum 26 september 2024)
4 november 2024
(Vergaderdatum 13 december 2024)

Muziekverenigingen kunnen het gehele jaar een aanvraag indienen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en/of kleding.

Uitbetaling

Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kan je via het aanvraagportaal een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst hoe het uitbetalen werkt bij de provinciale afdelingen.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.