Nieuw fonds voor culturele activiteiten in de gemeente Harlingen

Met ingang van 1 januari 2022 beheert het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân een nieuw opgericht fonds, het Roel Sluiter Fonds. Het fonds is bestemd voor culturele activiteiten binnen de gemeente Harlingen.
Leeuwarden, 22 december 2021
Nieuw fonds voor culturele activiteiten in de gemeente Harlingen
Fotocredits:
Gertjan van Noord

Het Roel Sluiter Fonds is ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van de burgemeester van Harlingen, de heer Sluiter. Het is een van de negen fondsen op naam die door het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân beheerd worden. Het fonds is ingesteld voor vijf jaar. Onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning wordt vier keer per jaar door een daarvoor ingesteld bestuur besloten welke projecten een bijdrage ontvangen.

Er is een nieuwe weg om cultuur in Harlingen mogelijk te maken!
Meld je met je project aan voor een bijdrage bij het Roel Sluiter Cultuurfonds voor beeldende kunst, toneel, muziek, literatuur en alles wat mensen door kunst kan verrassen.

- Roel Sluiter

Kultuer soarget foar ferbining en is essensjeel foar in fitale Fryske mienskip. Literatuer, teater, bydzjende keunst en musyk jouwe kleur oan it libben. Kultuer soarget foar ferbylding en ferwûndering. It bringt ús yn kontakt mei oare wrâlden en soarget foar ferdividaasje en ferdjipping. Keunst hâld ús ek in spegel foar en ek dat is wichtich, alhiel yn dizze tiid. It bestjoer wol de gemeente Harns en de hear Sluiter tank sizze foar dit nije fûns.

- Arno Brok, voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Aanvragen

Vanaf 1 januari 2022 kan er voor culturele initiatieven in Harlingen een aanvraag voor een financiële bijdrage worden ingediend. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds.