Voor wie?

Voor projecten in Limburg kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden aanvullende richtlijnen voor het Cultuurfonds Limburg. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

27 oktober 2023 (Vergaderdatum 8 december 2023)
16 februari 2024
(Vergaderdatum 29 maart 2024)
9 mei 2024
(Vergaderdatum 20 juni 2024)
22 augustus 2024
(Vergaderdatum 3 oktober 2024)
24 oktober 2024
(Vergaderdatum 5 december 2024)

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Crowdfunding

Wil je crowdfunden om je project (deels) te financieren? Dan kun je via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Het Cultuurfonds draagt door matchfunding bij aan campagnes via voordekunst. Bij matchfunding worden de donaties vanuit ‘de crowd’ gematcht met een donatie van een publieke of private financier, om zo meer donaties te stimuleren. Het geld dat de crowd bijdraagt, wordt in dit geval gematcht met een donatie van het Cultuurfonds tot maximaal € 1.000.

Zowel individuen als rechtspersonen kunnen een aanvraag doen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Limburg.

Alle aanvragen voor crowdfunding lopen via het platform van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of je project bij het Cultuurfonds Limburg past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Als dit het geval is, stelt voordekunst projecten aan ons voor en beslist het Cultuurfonds of je project een bijdrage ontvangt. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf gedaan worden en aanvragers hebben over de matchfunding alleen contact met voordekunst. Aan projecten die het Cultuurfonds rechtstreeks ondersteunt dragen we niet óók via voordekunst bij (of omgekeerd).

Benieuwd of je project past op voordekunst? Doe de voordekunst check.

Popregelingen Pop in Limburg

Makersregeling

Vanaf 1 januari 2023 kan je als uitvoerende popmuzikant een aanvraag indienen bij Pop in Limburg ter ondersteuning van jouw project. Per project kan er max. € 5.000 worden aangevraagd. Deze regeling is bedoeld voor popmuzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrière pad vormgeven. Voor dit programma is in totaal € 35.000 beschikbaar in 2023.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Programmeringsregeling

Kleine muziekpodia en festivals in Limburg kunnen een micro-krediet aanvragen voor het programmeren van live-popmuziek van eigen bodem. Er is een totaalbedrag van € 20.000 beschikbaar, waarmee minimaal 16 festivals en 40 concerten een bijdrage kunnen krijgen.

Organisatoren kunnen per jaar maximaal 4 keer een aanvraag indienen voor een concert en 1 keer voor een festival.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Impulsregeling

In 2023 is er een budget van € 20.000 beschikbaar om (pop)muziek initiatieven en projecten in de (Nederlandse) Provincie Limburg een extra financiële impuls te geven. Projecten die gericht zijn op talentontwikkeling, die een innovatief karakter hebben en waarbij samenwerking met de omgeving en andere (pop)muziek organisaties een belangrijke rol speelt, hebben de voorkeur.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.

Matthias Soiron Fonds voor monumentale interieurs

Dit Fonds was een samenwerking tussen de Provincie Limburg en het Cultuurfonds Limburg. Het is opgericht om de aandacht voor waardevolle interieurs te stimuleren. Door concreet projecten te stimuleren moet achteruitgang van waardevolle interieurs voorkomen worden en herstel bevorderd.

Het fonds is per 31 december 2023 gesloten. Er kan geen nieuwe aanvraag meer ingediend worden voor het Matthias Soiron Fonds.

Cultuur Innovatie Fonds Limburg

Speciaal voor Limburgse makers, die actief zijn in de creatieve en culturele sector was van 1 maart 2021 tot 24 juni 2021 het Cultuur Innovatie Fonds Limburg beschikbaar.

Sinds de start van het fonds op 1 maart 2021 zijn er 140 aanvragen binnengekomen van makers uit heel Limburg. Daarvan hebben uiteindelijk 64 makers een financiële ondersteuning ontvangen. Het fonds is in 2021 gesloten.

Grote impact

Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in Limburg in zwaar weer. Landelijk zijn verschillende regelingen getroffen voor gezelschappen en cultuurpodia. Voor de ongebonden cultuurmaker was er echter nauwelijks ondersteuning. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is begin 2021 opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg, het Cultuurfonds afd. Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds. Het Cultuurfonds afd. Limburg heeft in samenwerking met het Huis voor de Kunsten en Pop in Limburg zorggedragen voor de uitvoering van het fonds.Het primaire doel van het Cultuur Innovatie Fonds Limburg was de creativiteit, die volop aanwezig is in onze provincie, te behouden. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleerde vooral projecten die pasten bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met duurzame en circulaire materialen. Het is geweldig om te zien dat de projecten die een bijdrage hebben gekregen, hoe klein ze soms ook zijn, een grote impact hebben gehad.