Voor wie?

Voor projecten in Limburg kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden aanvullende richtlijnen voor het Cultuurfonds Limburg. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

27 oktober 2023 (Vergaderdatum 8 december 2023)
16 februari 2024
(Vergaderdatum 29 maart 2024)
09 mei 2024
(Vergaderdatum 20 juni 2024)
22 augustus 2024
(Vergaderdatum 3 oktober 2024)
24 oktober 2024
(Vergaderdatum 5 december 2024)

Doe je aanvraag!

Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Matthias Soiron Fonds voor monumentale interieurs

Dit Fonds is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en het Cultuurfonds Limburg. Het is opgericht om de aandacht voor waardevolle interieurs te stimuleren. Door concreet projecten te stimuleren moet achteruitgang van waardevolle interieurs voorkomen worden en herstel bevorderd.

Bijdragen uit het Fonds worden gebruikt voor:

 • restauratie van cultuurhistorisch waardevolle interieurs of objecten die duurzaam bij het van Rijks of gemeentelijke wegen erkende monument horen;
 • restauratie van nagelvaste objecten zoals schouwen, lambriseringen, historisch parket en dergelijke;
 • restauratie van bij het interieur horende objecten als schilderijen en meubilair als er een duidelijk historische relatie is met het rijks- of gemeentelijk monument (onderdeel van een vastgelegde collectie);
 • plafond- en muurschilderingen of decoratief schilderwerk zoals verguldwerk, imitaties of andere bijzondere technieken.

  Om voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking te komen is vereist dat de gerestaureerde objecten niet meer vervreemd mogen worden uit het historisch ensemble.

  Het restauratieplan dient vaktechnisch voldoende inhoudelijk onderbouwd te zijn.

  De aanvrager dient abonnee te zijn van de Monumentenwacht.

  Alleen stichtingen kunnen een aanvraag doen (geen particulieren).


  Het fonds is niet beschikbaar voor:

 • onderhoudsschilderwerk van houtwerk en muren;
 • kerken en kerkinterieurs en interieurs van gebouwen van overheden. Deze worden uitgesloten van de regeling.

  Aanvrager kan niet bij de Provincie Limburg en het Matthias Soiron Fonds een aanvraag indienen voor dezelfde werkzaamheden.

Inzendtermijnen Matthias Soiron Fonds

Stuur de aanvraag ruim op tijd in voordat het project van start gaat.

3 februari 2023 (Vergaderdatum 31 maart 2023)
12 mei 2023
(Vergaderdatum 7 juli 2023)
11 augustus 2023
(Vergaderdatum 6 oktober 2023)
13 oktober 2023
(Vergaderdatum 8 december 2023)

Cultuur Innovatie Fonds Limburg

Speciaal voor Limburgse makers, die actief zijn in de creatieve en culturele sector was van 1 maart 2021 tot 24 juni 2021 het Cultuur Innovatie Fonds Limburg beschikbaar.

Sinds de start van het fonds op 1 maart 2021 zijn er 140 aanvragen binnengekomen van makers uit heel Limburg. Daarvan hebben uiteindelijk 64 makers een financiële ondersteuning ontvangen. Het fonds is in 2021 gesloten.

Grote impact

Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in Limburg in zwaar weer. Landelijk zijn verschillende regelingen getroffen voor gezelschappen en cultuurpodia. Voor de ongebonden cultuurmaker was er echter nauwelijks ondersteuning. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is begin 2021 opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg, het Cultuurfonds afd. Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds. Het Cultuurfonds afd. Limburg heeft in samenwerking met het Huis voor de Kunsten en Pop in Limburg zorggedragen voor de uitvoering van het fonds.Het primaire doel van het Cultuur Innovatie Fonds Limburg was de creativiteit, die volop aanwezig is in onze provincie, te behouden. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleerde vooral projecten die pasten bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met duurzame en circulaire materialen. Het is geweldig om te zien dat de projecten die een bijdrage hebben gekregen, hoe klein ze soms ook zijn, een grote impact hebben gehad.

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Cultuurfonds Limburg past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Vanuit het Cultuurfonds wordt op advies van voordekunst een donatie tussen de € 250 en € 750 euro gedaan aan uitzonderlijke projecten in Limburg.

Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd). Zowel natuurlijke personen (creatieve zelfstandigen of gezelschappen) als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Limburg

Het Cultuurfonds Limburg steunt van 2021 t/m 2024 projecten op het gebied van kunst en cultuur via het crowdfundingsplatform voordekunst.

Popregelingen Pop in Limburg

Makersregeling

Vanaf 1 januari 2023 kan je als uitvoerende popmuzikant een aanvraag indienen bij Pop in Limburg ter ondersteuning van jouw project. Per project kan er max. € 5.000 worden aangevraagd. Deze regeling is bedoeld voor popmuzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrière pad vormgeven. Voor dit programma is in totaal € 35.000 beschikbaar in 2023.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Programmeringsregeling

Kleine muziekpodia en festivals in Limburg kunnen een micro-krediet aanvragen voor het programmeren van live-popmuziek van eigen bodem. Er is een totaalbedrag van € 20.000 beschikbaar, waarmee minimaal 16 festivals en 40 concerten een bijdrage kunnen krijgen.

Organisatoren kunnen per jaar maximaal 4 keer een aanvraag indienen voor een concert en 1 keer voor een festival.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Impulsregeling

In 2023 is er een budget van € 20.000 beschikbaar om (pop)muziek initiatieven en projecten in de (Nederlandse) Provincie Limburg een extra financiële impuls te geven. Projecten die gericht zijn op talentontwikkeling, die een innovatief karakter hebben en waarbij samenwerking met de omgeving en andere (pop)muziek organisaties een belangrijke rol speelt, hebben de voorkeur.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.