Algemeen

Het project mag niet zijn gestart voor of op de datum van het indienen van de aanvraag.

Bouw- en (her)inrichtingsprojecten

Er wordt geen bijdrage verleend aan bouw- en (her)inrichtingsprojecten. Ook wordt er geen bijdrage gegeven voor de culturele inrichting van een gemeenschapshuis.

Carnaval

Er wordt geen bijdrage gegeven aan carnavalsverenigingen of aan carnaval gerelateerde activiteiten. Aanvragen van dweilorkesten en aanverwante gezelschappen worden ook afgewezen omdat het meestal om optredens gaat ter gelegenheid van carnaval, sportmanifestaties en privéaangelegenheden.

Jubilea

Vanaf 1 augustus 2013 wordt geen bijdrage meer gegeven voor activiteiten in het kader van een jubileum. Wanneer het om zeer bijzondere culturele initiatieven gaat kunnen deze als een reguliere aanvraag behandeld worden.

Koren kleding en instrumenten

(aangepaste regeling per 1 januari 2023)

  • Bijdrage kleding 30% van de kosten met een maximale bijdrage van € 3.000 per drie jaar.
  • Bijdrage (begeleidings)instrumenten, exclusief geluidsapparatuur, 50% van de kosten met een maximale bijdrage van € 6.500 per drie jaar.

Muziekgezelschappen en schutterijen: kleding, vaandels en schutterszilver

(aangepaste regeling per 1 januari 2023)

  • Bijdrage kleding 30% van de kosten met een maximale bijdrage van € 3.000 per drie jaar.
  • Voor de aanschaf van schutterszilver en bijzondere nieuwe ambachtelijk gemaakte vaandels en ruiterstandaard kan een bijdrage gekregen worden van 20% van de kosten met een maximale bijdrage van € 2.500 per drie jaar. Deze bijdrage komt ten laste van het budget voor kleding.
  • Let op: het minimale investeringsbedrag per aanvraag voor de aanschaf van kleding moet minstens € 1.000 zijn.

Muziekgezelschappen en schutterijen: instrumenten en buksen

(aangepaste regeling per 1 januari 2023)

  • Bijdrage instrumenten, exclusief accessoires, 50% van de kosten met een maximale bijdrage van € 6.500 per drie jaar.
  • De bijdrage in de revisiekosten voor instrumenten maakt onderdeel uit van de maximale bijdrage voor instrumenten per drie jaar. Het minimale investeringsbedrag per aanvraag voor revisie per instrument moet minimaal € 1.000 zijn. De revisie moet onderbouwd worden met een revisierapport.
  • Overnemen van gebruikte instrumenten is mogelijk met een bijgevoegd ondertekend contract tussen koper en verkoper en kopie van rekeningafschrift waarop bedrag van koop vermeld staat.
  • Buksen worden tot de instrumenten gerekend. Hiervoor is een bijdrage mogelijk van 35% van de kosten met een maximale bijdrage van € 3.000 per drie jaar. Deze bijdrage komt ten laste van het budget voor instrumenten.

Restauratie vaandels

  • Voor de restauratie van vaandels kan een bijdrage gekregen worden van 50% van de kosten met een maximale bijdrage van € 2.500,--.

Reuzengildes

Bijdrage kleding gildes 20% van de kosten met een maximale bijdrage van € 2.500 per drie jaar. Bijdrage kleding reus, inclusief restauratie, 20% van de kosten met een maximale bijdrage van € 1.000 per vijf jaar.

Schuttersfeesten

Schuttersfeesten vallen niet binnen de richtlijnen van het Cultuurfonds Limburg.