Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Voor kleinschalige projecten die tijdelijk braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving. 


Het groene fonds is ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te genereren. Als uw project voldoet aan de onderstaande voorwaarde kunt u een aanvraag indienen:

  • Het project gaat om tijdelijk vergroening van een braakliggend terrein in een stedelijk gebied met een duur van twee tot vijf jaar en een oppervlakte van 100 tot 1000 vierkante meter;
  • Buurtbewoners actief betrokken worden en verantwoordelijkheid nemen voor beheer en onderhoud;
  • Het project aantoonbaar gesteund wordt door buurtbewoners en partijen als de woningbouwvereniging, gemeente en de eigenaar van de grond;
  • De eigenaar aangeeft voor welke periode de grond ter beschikking staat en wat de rechten en plichten zijn van de vereniging of stichting met betrekking tot het beheer.

De aanvragen worden door de Adviescommissie Natuur beoordeeld. Om in aanmerking te komen dienen aanvragers voor de deadline van de vergadering de volgende documenten op te sturen in de online aanvragenmodule:

  • Projectplan;
  • Onderhouds- met beheersplan;
  • Begroting met dekkingsplan;
  • Schriftelijke bevestiging van toezegging gebruik terrein met rechten en plichten.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten