Digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland: van themafonds naar richtlijn

Provincie Zuid-Holland beëindigt per 1 januari 2022 het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland en daarmee ook het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland.
21 december 2021

Provincie Zuid-Holland beëindigt per 1 januari 2022 het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland en daarmee ook het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland. Dat betekent dat er na vier succesvolle jaren een einde is gekomen aan het Themafonds. Instellingen kunnen nog wel terecht voor inhoudelijk advies bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland, dat door de provincie wordt gesteund.

Blijvende aandacht 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland vindt het belangrijk dat er aandacht blijft voor het digitaal ontsluiten van erfgoedcollecties voor een breed publiek. Zeker door de coronacrisis is de noodzaak om te digitaliseren eerder toegenomen dan afgenomen.

Nieuwe richtlijn

Daarom heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2022 een nieuwe richtlijn digitalisering op te nemen in de bestaande richtlijnen voor aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Dat betekent dat financiële steun voor projecten digitalisering blijft bestaan, al worden de voorwaarden wel anders. Aanvragen moeten voortaan voldoen aan de reguliere richtlijnen en voorwaarden van het Cultuurfonds.

Wie kan waarvoor geld aanvragen?

Collectie beherende instellingen met een museale publieksfunctie, te weten: kleine, middelgrote en grote musea, historische verenigingen en oudheidkamers, kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun voor twee onderdelen in het digitaliseringsproces van hun collectie:

 • De aanschaf van apparatuur ten behoeve van de digitalisering van de collectie, zoals een collectieregistratiesysteem, hard- en software, een scanner, fototoestel, computer of laptop.
 • De inhuur van professionele ondersteuning bij het digitaliseringsproces.

Voor beide onderdelen kan het fonds een bijdrage leveren van maximaal 30% van de totale kosten, tot een bedrag van maximaal € 10.000.

 Wat blijft gelijk ten opzichte van het Themafonds?

 • De doelgroep (collectie beherende instellingen met een museale publieksfunctie) en de inhoudelijke bestedingsmogelijkheden (de aanschaf van apparatuur en de inhuur van professionele ondersteuning) blijven gelijk.
 • De volgende voorwaarden van het Themafonds gelden ook voor de nieuwe richtlijn:
  • De collectie wordt ontsloten en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.
  • De collectie wordt vrij beschikbaar voor derden, bijvoorbeeld via de Canon van Zuid-Holland, Collectie Nederland of Europeana.

Wat verandert er ten opzichte van het Themafonds? 

 • De aanvragen lopen mee in het reguliere loket van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Denk aan de inzendtermijnen en de algemene richtlijnen voor het indienen van een aanvraag. Voortaan kunnen er dus vier keer per jaar aanvragen worden ingediend, voor het eerst vóór 15 maart 2022 voor projecten die starten na 1 juli 2022.
 • Het is geen vereiste meer om een certificaat te overleggen van een gevolgde cursus via het Steunpunt DCE van Erfgoedhuis Zuid-Holland.
 • De maximale bijdrage daalt van 75% naar 30%, conform de reguliere richtlijnen van het fonds.
 • Let op: het is voor kleine en middelgrote instellingen niet langer mogelijk om de eigen bijdrage te leveren in de vorm van gekapitaliseerde uren van vrijwilligers ad € 35 per uur, er moet een financiële bijdrage worden geleverd van 70%.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland houdt met deze nieuwe richtlijn de noodzakelijke aandacht voor het digitaliseren van onze erfgoedcollecties. Met deze steun kunnen instellingen hun cultureel erfgoed bereikbaar maken voor een breed publiek.

Kijk hier voor de aangepaste richtlijn per 1 juli 2022.