Drie nominaties voor de Groene Anjer Prijs van het Cultuurfonds Drenthe

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft drie groepen/instellingen genomineerd voor de Groene Anjer Prijs: Vereniging De Hamerlanden, Stichting Veenloopcentrum Weiteveen en Vereniging Vogelwacht Uffelte e.o. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Groene Anjer Prijs op 13 oktober 2021 uit aan de winnaar.
21 juli 2021
Drie nominaties voor de Groene Anjer Prijs van het Cultuurfonds Drenthe
Fotocredits:
Vereniging Vogelwacht Uffelte

De Groene Anjer Prijs

Met ingang van 2021 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe de Groene Anjer Prijs uit. Het is een tweejaarlijks uit te reiken prijs, gericht op het inspireren en in het zonnetje zetten van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. Waar veel prijzen zich richten op personen, is de Groene Anjer gericht op vrijwilligersgroepen.

Natuur en landschap staan in ons land onder grote druk en veel burgers maken zich zorgen om de teloorgang van natuur, landschap en biodiversiteit. Velen zetten deze zorg om in activiteiten door zich als vrijwilliger daadwerkelijk in te zetten voor het behoud van de schoonheid van onze provincie. Door deze inzet kunnen de meest uiteenlopende projecten, activiteiten en acties gerealiseerd worden. De Groene Anjer beoogt de waardering hiervoor concreet tot uitdrukking te brengen.

De Drentse Groene Anjer Prijs is bestemd voor een instelling of groep (stichting, vereniging, werkgroep) die een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe geeft. Waarbij ook relaties met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed van betekenis kunnen zijn. Het is een inspiratieprijs, geen projectbijdrage. De winnaar ontvangt een prijs van €3.000, de beide andere genomineerden een aanmoedigingsprijs van €1.000.

 De genomineerden

  • Vereniging De Hamerlanden heeft ten doel om de natuur nabij Kostvlies in Gasselte zo goed mogelijk te beheren, behouden, beschermen, te ontwikkelen en te stimuleren dat bewoners en bezoekers er zo veel mogelijk van kunnen genieten. Daartoe is de vereniging er in 2020 in geslaagd om in samenwerking met bewoners en Stichting Het Drentse Landschap het Zandgat te verwerven. Het gaat om een voormalige zandwinning waar de vereniging zorgt voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit.
  • Stichting Veenloopcentrum Weiteveen. Onder leiding van gidsen maken bezoekers tijdens het “veenlopen” kennis met de bijzondere waarden van het Bargerveen. Tijdens het verhaal wordt er verteld over het steken van turf, en het werk van de nonnen en pioniers in dit dorp midden in het veengebied. In 2019 heeft het Veenloopcentrum 2.540 bezoekers actief en intensief rondgeleid. Er is nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en het aangrenzende Natuurpark Moor (Duitsland). Vrijwilligers houden zich daarnaast al jarenlang bezig met het monitoren en het uitvoeren van beheerwerkzaamheden.
  • Vereniging Vogelwacht Uffelte e.o. heeft als doel om belangstelling te wekken voor -en het beschermen van- de natuur en landschap, in het bijzonder waar het gaat om vogels. De vereniging telt 750 leden en 100 vrijwilligers en ontplooit al tientallen jaren een scala aan activiteiten. Een tiental werkgroepen richt zich op bepaalde soorten vogels zoals roof- en weidevogels. Daarnaast worden excursies, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Schooljeugd krijgt les en gaat op excursie.

De Jury

De jury van de Groene Anjer bestaat uit Michiel Gerding, Jan Grotenhuis en Joop Verburg. Uit een lijst van 18 voordrachten werden bovenstaande drie genomineerden uitgekozen. De winnaar wordt bekend gemaakt op de dag van de prijsuitreiking die op woensdag 13 oktober 2021 plaats vindt. De Groene Anjer Prijs zal tegelijkertijd worden uitgereikt met de Harry de Vroome penning van het Drentse Landschap.

Belangrijke criteria bij het vaststellen van de nominatie waren:

  1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren, waarbij gelet wordt op kwaliteit en bereik.
  2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit.
  3. De groep hoeft niet persé in de Provincie gevestigd te zijn maar er wel een duidelijke historie, belang en binding mee te hebben en iets gepresteerd hebben in de Provincie Drenthe.

Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd hun ambitie te omschrijven in maximaal 1000 woorden of op een andere creatieve manier. Hierin moet de groep aangeven hoe ze het prijzengeld van € 3000,- willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/ of hun ambitie waar te maken. De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.