Gevels

Surinaams erfgoed gerestaureerd

restauratie officierswoning, kantoorgebouw SGES te Paramaribo
Aangevraagd door
Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES)
Bijdrage
€ 17.900,00
Werkterrein
erfgoed & monumentenzorg
Impact
restauratie

De historische binnenstad van Paramaribo in Suriname is vrijwel volledig opgetrokken uit hout. Aan de Abraham Crijnssenweg staat Fort Zeelandia, het vijfhoekige fort werd in de 17e eeuw gebouwd toen Nederlandse kolonisten hier een handelsvestiging stichtten.

Door de eeuwen heen heeft het fort verschillende functies gehad. Van verdedigingsfort werd het kazerne en gevangenis. Rond 1900 werden naast het fort officierswoningen gebouwd. Officierswoning 7, die tegenwoordig gebruikt wordt door Surinaamse erfgoedinstellingen, is aan restauratie toe.

Rijksmuseum
Officierswoningen van Fort Zeelandia (ca. 1860), collectie Rijksmuseum Amsterdam

Waarom steunt het Cultuurfonds de restauratie van officierswoning 7?

Fort Zeelandia kent een lange geschiedenis waarvan de oorsprong ligt in het Nederlands koloniale verleden.

  • 17e -eeuwse stratenplan van het historisch centrum van Paramaribo is intact gebleven. Hiermee is de stad een uniek voorbeeld van het contact tussen de Nederlandse- en de inheemse culturen tijdens de jaren van intensieve kolonisatie. De gebouwen weerspiegelen dit.
  • De officierswoning staat op de monumentenlijst van Paramaribo en, net als het gehele fort, op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
  • De officierswoning biedt onderdak aan vier erfgoedinstellingen.
  • Studenten gebruiken de officierswoning voor het doen van onderzoek.

Ook erfgoed restaureren?

De zorg voor monumenten is van groot belang voor het Cultuurfonds. Of het nu om een officierswoning, gevelsteen of kathedraal gaat, het restaureren van historische gebouwen vinden we belangrijk.

Dit project kreeg een toekenning uit: