Cultuurfonds Fryslân steunt 33 cultuur- en natuurprojecten

Cultuurfonds Fryslân heeft in haar vergadering van december aan 33 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 81.650 toegekend.
20 december 2018
Cultuurfonds Fryslân steunt 33 cultuur- en natuurprojecten

De Afûk krijgt een bijdrage van € 2.000 voor een stripboek ‘Fete’ door striptekenaar Skelte Braaksma. Onderwerp van het verhaal is de strijd tussen de Skieringers en de Fetkeapers ten tijde van de middeleeuwen met de Friese vrijheid als belangrijkste inzet.

Verder krijgt de Vogelwacht Oldeholtpade een bijdrage van € 4.000 voor het bouwen van een drijvend vogelbroedeiland voor bedreigde vogelsoorten in natuurgebied de Lendevallei.

Ook is een bijdrage van € 2.000 toegekend aan het Jopie Huisman Museum voor de tentoonstelling ‘Geschenk uit de Hemel, moeders en vaders door Friese ogen’. Een tentoonstelling met ouderportretten van Jopie Huisman en andere Friese kunstenaars.

Een overzicht van alle toegekende projecten is bijgevoegd.