Cultuurfonds Fryslân steunt Gondelvaart Op Wielen en 46 andere projecten

In het tweede kwartaal van dit jaar krijgen 47 cultuur- en natuurprojecten een bijdrage van Cultuurfonds Fryslân. Het gaat in totaal om 111. 750 euro. Één van die projecten is de vijftigste gondelvaart in Drogeham.
27 juni 2019
Cultuurfonds Fryslân steunt Gondelvaart Op Wielen en 46 andere projecten
Fotocredits:
Gondelvaart op Wielen in Drogeham

Enkele projecten zijn:

Museum Hindeloopen
De Stichting Hidde Nijland krijgt ondersteuning voor de verbouwing en herinrichting van het Museum Hindeloopen. Het museum toont het Hindelooper culturele erfgoed en vertelt het verhaal van de vroegere welstand in dit havenstadje. De bijdrage is afkomstig van het fonds op naam Steunfonds Stavoren.

Us Heit
De  Stichting Nassau en Friesland krijgt een bijdrage voor activiteiten over Us Heit, ofwel stadhouder Lodewijk Graaf van Nassau. In juni 2020 is 400 jaar geleden dat hij stierf. De activiteiten bestaan uit exposities, een symposium, strip en een educatieproject.

Vijftigste gondelvaart in Drogeham
Een bijdrage is toegekend aan de Stichting Gondelvaart Op Wielen voor de vijftigste gondelvaart in Drogeham, die plaatsvindt op 20 en 21 september. Sinds 2016 staat de gondelvaart in de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Overzicht toekenningen
In de bijlage staat per gemeente aangegeven aan welke projecten ditmaal een bijdrage is toegekend door het Cultuurfonds Fryslân.

Aanvraag doen?
Wilt u zelf een aanvraag doen voor een bijzonder project in de provincie Fryslân? Kijk voor meer informatie op de pagina Aanvragen Fryslân.