Richtlijnen aanvragen W-ISH FONDS

Het W-ISH Fonds is een CultuurFonds op Naam van ISH Dance Collective dat is ingesteld met een startkapitaal van 75.000 euro, als onderdeel van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2020. Het Cultuurfonds en ISH ondersteunen met dit fonds op naam talentontwikkeling voor makers in de hiphopdans en de urban sports.

Makers kunnen een aanvraag indienen voor een project waarbij de artistieke ontwikkeling van henzelf als talent in hiphopdans en de urban sports centraal staat.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

De aanvrager wil investeren in zijn/haar persoonlijke professionele artistieke ontwikkeling op het gebied van de hiphopdans en de urban sports (inclusief straatsporten als freerunning, BMX of skaten).

Wie kan aanvragen?

 • De aanvrager is als maker actief in hiphopdans en de urban sports (inclusief straatsporten als freerunning, BMX of skaten).
 • De aanvrager heeft in een specifieke discipline een aantoonbaar niveau bereikt binnen een stedelijke, landelijke of internationale context.
 • De maker wordt bij het project begeleid door een relevante professional en/of een professionele organisatie die actief is in de hiphopdans of urban sports.
 • De aanvrager is gevestigd en actief in Nederland.
 • Een maker kan maar één keer een bijdrage krijgen uit het W-ISH Fonds.

De aanvraagprocedure omvat:

 • Een ingevuld aanvraagformulier
 • Een beschrijving van de opzet van het project (maximaal twee A4), waaruit blijkt:
  • wat het project inhoudt, wat de maker gaat doen;
  • hoe dit project bijdraagt aan de ontwikkeling van de maker;
  • waarom het van belang is voor de maker dat deze zich hierin verder ontwikkelt: het doel van het project;
  • wie of welke organisatie de begeleider is en op welke manier de begeleider een relevante bijdrage levert aan de ontwikkeling van de maker die aanvraagt;
  • wanneer het project plaatsvindt: een planning wanneer door wie welke stap wordt uitgevoerd, met:
   • een beschrijving van de stappen die worden ondernomen
   • een planning wanneer door wie welke stap wordt uitgevoerd
   • wat de beoogde doelen zijn per stap
   • Bijvoorbeeld: “In de eerste fase van het traject, wil ik … om de volgende doelen te bereiken … Dat doe ik door ... Dit wordt uitgevoerd door … en … in de werkplaats van … in de periode van … tot …”
 • Een gespecificeerde begroting met toelichting
  • NB: een passend honorarium voor de aanvrager moet deel uitmaken van de begroting.
 • Een cv en/of biografie van de aanvrager
 • Een cv en/of biografie van de begeleidende persoon/organisatie

Criteria

 • Het plan moet duidelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de maker;
 • De begeleider of de begeleidende instelling moet een kwalitatieve en waardevolle bijdrage leveren tijdens het proces;
 • Het plan moet realistisch zijn en haalbaar om uit te voeren met de beschikbare middelen en tijd;
 • Het project moet van start gaan na 9 juni 2022 en wordt binnen maximaal 1,5 jaar gerealiseerd.

Verantwoording

 • Plannen kunnen vanuit het Cultuurfonds met max. € 5.000 worden gehonoreerd; de aanvrager mag daarnaast aanvullende bronnen van financiering in de begroting opnemen.
 • Het toegekende bedrag minus € 500 kan direct worden opgevraagd op basis van een betaalverzoek met een planning en doelstelling.
 • Er dient eveneens een kort reflecterend verslag te worden ingediend, waarin wordt ingegaan op het proces en de ondernomen stappen/methode, met toelichting over eventuele veranderingen ten opzichte van de voorgenomen stappen, en de resultaten van het project. Na het indienen van het verslag kan de laatste € 500 worden opgevraagd.

Budget

Er wordt in totaal drie jaar lang € 25.000 beschikbaar gesteld. Maximaal vijf plannen kunnen met € 5.000 worden ondersteund in 2021.

Indientermijn en -wijze, aanvraagprocedure:

Aanvragen moeten worden ingediend vóór 28 maart 2022. Mail de aanvraag (in pdf) naar J.vos@cultuurfonds.nl 

Op 9 juni 2022 worden de aanvragen behandeld door de Adviescommissie Theater, Dans en Film van het Cultuurfonds. 

Vragen en nadere informatie

Jan Vos, adviesmedewerker podiumkunsten, 020-5206144 of j.vos@cultuurfonds.nl.