Themafonds groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland

Dit themafonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland ondersteunde van 2018 t/m 2021 basisscholen in Zuid-Holland bij de inrichting van groenblauwe schoolpleinen. Hieronder vielen ondermeer: begeleidingskosten, weghalen van verharding, graafwerkzaamheden, natuurbelevings- en spelelementen, het aanplanten van groen (bloeiend) plantmateriaal en alle daadwerkelijke water (bewustzijns) maatregelen (grindkoffers, watergootjes, waterspeelelement, regenton etc.).

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Samenwerking provincie Zuid-Holland

Het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland werd financieel mogelijkheid gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en maakte onderdeel uit van het programma 'Groenblauwe Schoolpleinen'. Groenblauwe Schoolpleinen is een initiatief van provincie Zuid-Holland samen met het Hoogheemraadschap van Delfland.

Aanvragen en afrekeningen

Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend bij dit themafonds. Voor de reeds toegekende projecten blijven de oude voorwaarden van kracht. Binnen twee jaar na toekenning van de bijdrage, dienen de instellingen een eindafrekening in te zenden. Kijk voor meer informatie naar de Voorwaarden voor financiële afwikkeling provinciale afdelingen.

Door het Themafonds groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten