Gedragscodes & klachten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoet aan de interne en de externe eisen van de Governance Code Cultuur, de keurmerkregels van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de Code Goed Bestuur van Goede Doelen (Code Wijffels) van de VFI, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. Daarnaast kent het fonds een interne bestuurscode.

Lees hier meer over de richtlijnen bij fondsenwerving en over klachtenbehandeling.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Het Cultuurfonds houdt zich aan de richtlijnen van het CBF met betrekking tot fondsenwerving. Een norm van het CBF waaraan goededoelenorganisaties zich moeten houden is de zogenaamde 25 procent norm. Dit houdt in dat maximaal 25 procent van de inkomsten uit fondsenwerving mag worden besteed aan uitgaven voor fondsenwerving. Wij blijven ruimschoots binnen deze norm. Een jaarlijks overzicht van de uitgaven is terug te vinden in het jaarverslag.

Overige richtlijnen bij fondsenwerving

Bij het werven van fondsen houdt het Cultuurfonds zich aan onderstaande gedragscodes:

Gedragscode fondsenwerving: we verstrekken geen gegevens over donateurs, relaties en begunstigden aan derden.

Gedragscode straat- en huis-aan-huis-werving: we volgen deze gedragscode van de brancheorganisatie Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland.

Bel-me-niet register: bij telemarketing conformeren wij ons aan de richtlijnen uit het Bel-me-niet register.

Klachten willen we binnen twee werkdagen afhandelen, daar streven we naar. Als het meer tijd kost om de klacht te onderzoeken, dan melden we dit. Jaarlijks wordt de afhandeling van klachten beoordeeld door de vicevoorzitter van de financiƫle audit- en beleggingscommissie en waar nodig nader besproken.