Gedragscodes & klachten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoet aan de interne en de externe eisen van de Governance Code Cultuur, de keurmerkregels van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de Code Goed Bestuur van Goede Doelen (Code Wijffels) van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. Daarnaast kent het fonds een interne bestuurscode.

Lees hier meer over de richtlijnen bij fondsenwerving en over klachtenbehandeling.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Het Cultuurfonds houdt zich aan de strenge kwaliteitseisen voor fondsenwerving van het CBF, de toezichthouder voor goede doelen. Daarom mogen wij het keurmerk voor goede doelen - de zogenoemde Erkenning van het CBF - voeren.

In het CBF-Erkenningspaspoort wordt op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel getoond. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van onze organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gecontroleerd. Via deze link kun je het CBF-Erkenningspaspoort van ons fonds bekijken.

Overige richtlijnen bij fondsenwerving

Bij het werven van fondsen houdt het Cultuurfonds zich aan onderstaande gedragscodes:

Gedragscode fondsenwerving: we verstrekken geen gegevens over donateurs, relaties en begunstigden aan derden.

Gedragscode straat- en huis-aan-huis-werving: we volgen deze gedragscode van de brancheorganisatie Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland.

Bel-me-niet register: bij telemarketing conformeren wij ons aan de richtlijnen uit het Bel-me-niet register.

Klachten willen we binnen twee werkdagen afhandelen, daar streven we naar. Als het meer tijd kost om de klacht te onderzoeken, dan melden we dit. Jaarlijks wordt de afhandeling van klachten beoordeeld door de vicevoorzitter van de financiële audit- en beleggingscommissie en waar nodig nader besproken.