Cultuurfonds Gelderland ondersteunt theater over verzetsvrouw Tante Riek en 100 andere projecten in de regio

In het afgelopen kwartaal hebben 101 nieuwe projecten een bijdrage toegekend gekregen van het Cultuurfonds Gelderland, onder meer vanuit de fondsen op naam, zoals het Coulissen Fonds en het Gelders Waterschapsfonds. Er is bijna 400.000 euro gegeven aan cultuur en natuur in de regio. Één van de projecten is de theaterproductie over verzetsvrouw Tante Riek in Winterswijk.
11 juli 2019
Cultuurfonds Gelderland ondersteunt theater over verzetsvrouw Tante Riek en 100 andere projecten in de regio
Fotocredits:
Monument Tante Riek in Winterswijk - foto door Anneke Moerenhout

Eén van de werkterreinen van het fonds is Theater. Aan bijzondere producties draagt het fonds graag bij. Daarbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van nieuwe samenwerkingsverbanden, educatieve voorstellingen of een nieuw geschreven productie die is gebaseerd op de geschiedenis van de regio. Bij de beoordeling wordt erop gelet dat de begroting realistisch is, dat ook uit eigen middelen wordt bijgedragen, en of het project afwijkt van de normale activiteiten van de aanvrager. 

Drie opvallende projecten binnen deze sector waaraan in het twee kwartaal van dit jaar een bijdrage is toegekend, zijn:

Stichting Toen Nu Dan, Winterswijk – theaterproductie 

Met een cultureel-educatief programma wordt van 2019 tot 2025 stilgestaan bij 75 jaar vrijheid. In mei 2020 worden theatervoorstellingen gegeven over de geschiedenis van de Winterswijkse verzetsvrouw Tante Riek. Aan de hand van 14 scenes uit haar leven wordt de Nu- en Dan- generatie met muziek, film, theater en dans meegenomen naar Toen, om te leren dat het verschil tussen meelopen en kritisch zijn iets is dat in veel maatschappelijke onderwerpen relevant is.

Alle generaties worden uitgenodigd mee te doen. De scenes, die ook verband houden met specifieke Winterswijkse locaties, zijn tegelijkertijd de basis voor educatief materiaal voor primair en voortgezet onderwijs.

Componist: Wim Ruessink, kunstenaar: Janne Gerritse, musicus: Willem te Voortwis, regisseur: Theo Soontiens, dramadocent: Caro Wicher.

Er is besloten een bedrag toe te kennen omdat het een prachtig multidisciplinair project is, dat is gebaseerd op de lokale geschiedenis. Er worden mooie samenwerkingsverbanden gelegd en het bereik is groot.

Stichting GIGANT, Markant in Cultuur, Apeldoorn – theaterproductie Op de Tocht

Geïnspireerd door de productie Wijksafari van Adelheid Roosen wordt een theatrale wandelroute gehouden in oktober 2019. De start en het eindpunt is het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Doel van dit project is onzichtbare en zichtbare armoede onder de aandacht brengen en verbinding creëren tussen de bezoekers en ‘de naasten’ (de mensen die naast de acteurs meewerken aan dit project). Het publiek gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen waarbij acteurs hun rollen vertolken. Spel en werkelijkheid lopen door elkaar en er worden diverse kunstvormen gebruikt. Op zes dagen zijn er uitvoeringen voor publiek en scholen.

Uitvoering door Gigant, Plezier!Theater, stadsdichter Aad van de Waal, beeldend kunstenaar Stephan Peters en rapper Daniël Maksimov.

Er is besloten een bedrag toe te kennen, omdat het een bijzonder educatief project is voor zowel de bewoners van Apeldoorn als de uitvoerders. Deze voorstelling waarin diverse kunstvormen worden gebruikt, nodigt uit om anders naar je omgeving te kijken en je oordelen bij te stellen.

Stichting Agora, Druten – theaterproductie De Grote Werken

Op 31 oktober, 1 en 2 november 2019 staat de eindpresentatie geprogrammeerd van 'De Grote Werken, de historie van Maas en Waal komt tot leven' in cultureel centrum D'n Bogerd in Druten. Uitgangspunt is het gelijknamige boek van Peter Deurloo waarin vanaf 1935 de landschapsgeschiedenis van het land van Maas en Waal wordt beschreven. Aan de auteur is gevraagd om aan de hand van het boek een project voor het theater te maken. Circa 16 scholen voor primair onderwijs en scholen voor het voortgezet onderwijs nemen deel aan het project, evenals diverse koren, toneelgezelschappen en historische verenigingen. Alle deelnemende groepen kiezen een onderwerp uit dit boek en gaan daar op een creatieve manier mee aan de slag.

Er is besloten een bedrag toe te kennen, omdat het een bijzonder regionaal educatief project betreft. 

Overzicht toekenningen
In de bijlage staat per gemeente aangegeven voor welke projecten en investeringen de bijdragen bestemd zijn.

Aanvraag doen?
Nieuwe verzoeken voor ondersteuning kunnen het gehele jaar door worden gedaan voor bijzondere projecten in Gelderland. Alle informatie over aanvragen vind u op de pagina van het Cultuurfonds Gelderland.