Cultuurmakersfonds ondersteunt 300 cultuurprojecten!

Het Cultuurmakersfonds heeft vijf miljoen euro kunnen toekennen aan 300 cultuurprojecten. Daarmee is de opbrengst van de actie #doemeemetjeaow, een grote anonieme schenking én de bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen terechtgekomen daar waar het hard nodig is.
17 juli 2020
Cultuurmakersfonds ondersteunt 300 cultuurprojecten!
Fotocredits:
Pianoduo Scholtes & Janssens was onder de 300 gelukkigen en proost op het goede nieuws; Foto: Edward Janssens

Door de grote instroom aan aanvragen uit de in nood verkerende cultuursector, heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds het budget van het fonds tussentijds verdubbeld. Daarmee konden nog meer cultuurmakers geholpen worden om creatief te blijven en aan de slag te gaan met hun plannen.

Coronaproof cultuur

Het waren vooral de podiumkunsten die vroegen om een bijdrage en die ook kregen: driekwart van de toekenningen ging hier naar toe: 113 toekenningen naar Muziek en 116 naar Theater en film. Maar er zijn ook 47 toekenningen gedaan voor de beeldende kunst. Er werden 15 projecten in het werkterrein Geschiedenis en letteren gehonoreerd. De projecten die een bijdrage krijgen zijn verspreid over heel Nederland. Opvallend vaak werd er door de aanvragers ook een verband gelegd met andere actuele - maatschappelijke, mondiale - problemen, zoals blijkt uit de complete lijst van toekenningen.

Nieuw talent en gevestigde kunstenaars

Zowel nieuw talent als gerenommeerde kunstenaars meldden zich bij het Cultuurmakersfonds voor ondersteuning van hun project. Veel projecten zijn interdisciplinair door een samenwerking van kunstenaars en artiesten met een verschillende artistieke achtergrond.

Snel aan de slag

De bijdragen worden snel en grotendeels met een voorschot uitbetaald door het Cultuurfonds, zodat de cultuurmakers hun project op korte termijn kunnen realiseren en het publiek ervan kan genieten.

Cultuurmakersfonds update

De strengere maatregelen die nu gelden in verband met Covid-19, hebben geleid tot meer mails en telefonisch contact van bezorgde aanvragers met een toekenning uit het Cultuurmakersfonds.

De meeste zorgen zijn er over de voorwaarde dat het toegekende project vóór 31 december 2020 moet beginnen. Sommige aanvragers kunnen hier door de strengere maatregelen niet meer aan voldoen. Hier zullen wij soepeler mee omgaan en de datum kan, indien nodig, uitgesteld worden tot zomer 2021.

Als aanvrager moet je hiervoor wel toestemming vragen. Deze vraag en eventuele andere vragen kunnen gemaild worden naar info@cultuurmakersfonds.nlmet vermelding van het dossiernummer.

Mocht de aangevraagde wijziging gevolgen hebben voor de begroting, dan is het meesturen van een nieuwe begroting vereist.