26 oktober - 6 november: Tijdelijke coronaregeling Cultuurfonds Utrecht

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis. Nu podia, musea en theaters voorlopig moeten blijven inspelen op de anderhalvemetersamenleving, wil het Cultuurfonds Utrecht een helpende hand bieden. Daarom heropent vanaf 26 oktober t/m 6 november 2020 de tijdelijke corona-investeringsregeling.
Utrecht, 26 juni 2020
26 oktober - 6 november: Tijdelijke coronaregeling Cultuurfonds Utrecht
Fotocredits:
Aafke Holwerda

Via deze regeling is het mogelijk tot 2.500 euro aan te vragen voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis. De regeling is met name bedoeld voor de kleinere instellingen in de provincie Utrecht die mogelijk niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen van de overheid.

Na het succes van de eerste ronde in juli is besloten de regeling nogmaals open te stellen. Aanvragers kunnen voor deze regeling tussen 26 oktober en 6 november een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Alle organisaties en instellingen die in de provincie Utrecht zijn gevestigd, die géén structurele overheidssubsidie ontvangen van gemeenten, provincie of het Rijk én die geconfronteerd worden met de beschreven investeringskosten, kunnen een aanvraag indienen. Deze regeling is dus niet voor individuele makers bedoeld.

Waarvoor kan ik aanvragen? 

Een bijdrage is mogelijk voor investeringskosten van bijvoorbeeld podia, musea, verenigingen en natuurorganisaties. Denk aan investeringen voor de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of daaraan gerelateerde kosten.

Voorbeelden: de aanschaf van audiovisuele middelen of technische middelen om bijvoorbeeld de cultuur- en natuurbeleving op afstand te vergroten of de aanschaf van applicaties om bijvoorbeeld het managen van bezoekersaantallen te kunnen regelen. Uit een kort plan moet blijken hoe deze kosten bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van de aanvragende organisatie.

Ik heb een maand geleden een aanschaf gedaan die in deze regeling past. Kan ik met terugwerkende kracht een bijdrage aanvragen? 

Een aanvraag achteraf indienen is helaas niet mogelijk; pas als de aanvraag wordt gehonoreerd mag de investering plaatsvinden.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Aanvragen voor de tijdelijke regeling kunnen ingediend worden tussen maandag maandag 26 oktober en vrijdag 6 november.

Aanvragen lopen via het reguliere aanvraagformulier van het Cultuurfonds. Niet alle velden hoeven te worden ingevuld en niet alle gevraagde bijlagen zijn vereist. Kijk hieronder bij de vragen “Welke informatie moet ik aanleveren” en “Welke bijlagen moet ik toevoegen” voor meer informatie.

Geldt een volgorde van binnenkomst? Moet ik er als eerste bij willen zijn?  

Nee, het gaat niet om ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Zodra de inzendtermijn op 6 november is gesloten zal het Cultuurfonds Utrecht de aanvragen behandelen en op basis van inhoud beoordelen. Aanvragen die op maandag 26 oktober zijn ingediend maken daarmee evenveel kans als aanvragen die op vrijdag 6 november binnenkomen.

Hoeveel geld is voor deze regeling beschikbaar?

Er is 50.000 euro uitgetrokken voor de investeringsregeling.

Kan ik nog steeds een reguliere aanvraag indienen?

Ja, dat kan. De investeringsregeling is een tijdelijke noodregeling in aanvulling op de reguliere aanvraagmogelijkheden. Kijk hier  voor informatie over de richtlijnen, vergadermomenten en deadlines.

Hoeveel geld kan ik aanvragen bij de investeringsregeling? 

Per aanvraag/project kan maximaal tot maximaal 50% van de totale kosten via de investeringsregeling worden aangevraagd, met een maximale bijdrage van 2.500 euro.

Ik heb een maand geleden een aanschaf gedaan die in deze regeling past. Kan ik met terugwerkende kracht een bijdrage aanvragen?

Een aanvraag achteraf indienen is helaas niet mogelijk; pas als de aanvraag wordt gehonoreerd mag de investering plaatsvinden.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Om de aanvraag te kunnen beoordelen is het volgende van belang: begin de titel van het project (de omschrijving van de aanvraag) met het woord ‘Corona’, zodat snel duidelijk is dat u voor de tijdelijke regeling aanvraagt.  

Daarnaast is van belang:

  • Een samenvatting van het project of een motivatie voor de beoogde investering
  • Geef aan in welke mate het initiatief verband houdt met de huidige coronacrisis
  • De totale kosten van het project/de investering
  • Het bedrag dat wordt aangevraagd
  • De beoogde aanschafdatum

In welke plaats/gemeente het project/de investering toegepast/uitgevoerd gaat worden;

Als u in het aanvraagformulier vragen tegenkomt die niet van toepassing zijn op deze situatie, kunt u deze velden leeg laten of beantwoorden met ‘niet van toepassing’ om verder te kunnen gaan.

Welke bijlagen moet ik toevoegen?

Dit zijn de bijlagen die als pdf-bestand geüpload moeten worden. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.

  • Projectplan van max. 2 pagina's, zoveel mogelijk bondig, helder en concreet;
  • Begroting en dekkingsplan;
  • Offertes van de beoogde investering;
  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Kopie van de statuten van de aanvragende organisatie.

Wanneer krijg ik uitsluitsel?

Wij streven ernaar de aanvragen binnen twee tot drie weken na het sluiten van de inzendtermijn op 6 november af te handelen. Aanvragers krijgen per e-mail bericht over hun aanvraag. Bij een positief besluit zal 50% van het toegekende bedrag direct worden uitgekeerd (houd hierbij rekening met een verwerkingstijd van één tot twee weken).

De resterende 50% volgt na verantwoording van de aanschaf achteraf. Hierop zijn verder de reguliere voorwaarden van het Cultuurfonds van toepassing.