Aanvragen Noord-Brabant

Voor wie?

Voor projecten in Noord-Brabant kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur en wetenschap. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt.

Daarnaast gelden voor Noord-Brabant aanvullende richtlijnen. De buurtfondsen kennen een eigen procedure en aanvraagformulier. 

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdata 2021
8 maart1 februari
7 juni1 mei
6 september1 augustus
13 december1 november


Vergaderdata 2022Uiterste inleverdata 2022
14 maart1 februari
13 juni1 mei
19 september1 augustus
19 december1 november

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Aanvraag uit buurtfondsen

Naast de algemene aanvragen kan er een bijdrage worden gevraagd uit een aantal CultuurFondsen op Naam. Er moet dan worden voldaan aan de algemene richtlijnen, maar er zijn daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

Buurtcultuurfonds
Dit fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. 

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds
Dit fonds stimuleert burgerinitiatief gericht op meer water-gerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving.

Uitbetaling

Als u een bijdrage krijgt van het Cultuurfonds, kunt u een betaalverzoek doen