Uitreiking Gelderse Pauwenveer 2020 aan Besiendershuis

Het Cultuurfonds Gelderland heeft de Gelderse Pauwenveer 2020 toegekend aan het Besiendershuis in Nijmegen. Het Besiendershuis ontving in het Huis der Provincie te Arnhem de prijs uit handen van de commissaris van de Koning John Berends, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland.
Arnhem, 17 november 2020
Uitreiking Gelderse Pauwenveer 2020 aan Besiendershuis
Fotocredits:
Rob van Kleering-beerenbergh

De prijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro en een kunstwerk ontworpen door Niels van Bunningen. 

Het Besiendershuis 

De basis van het Besiendershuis is een pand aan de Waalkade in Nijmegen dat al bijna 500 jaar deel uitmaakt van de stedelijke geschiedenis. Het pand kende vele bijzondere bewoners. De Besiender, die passerende scheepsladingen inspecteerde en taxeerde, was er een van. 

Vanaf 2010 is het Besiendershuis een werk- verblijf- en ontmoetingsplek voor wetenschappers, kunstenaars, schrijvers, musici, film- en theatermakers. Doelstelling van het Besiendershuis is het stimuleren en zichtbaar maken van een sterk en open Nijmeegs creatief netwerk, door kunst, cultuur, erfgoed, kennis en ondernemerschap op een actieve en verrassende manier te verbinden. Ze verwezenlijken projecten in het huis zelf, maar ook op bijzondere locaties in de stad. Bekijk hieronder de korte video van de uitreiking.

Foto: Rob Kleering van Beerenbergh

Het oordeel van de jury

We bevinden ons in een tijdvak waarin de creatieve manier van kijken en denken van kunstenaars echt héél belangrijk is/wordt voor de samenleving. Deze organisatie laat deze rol van kunstenaars goed uit de verf komen en is een belangrijke ambassadeur om ook andere partijen aan te moedigen kunstenaars in te schakelen vanwege hun specifieke vaardigheden.

Het Besiendershuis organiseert al heel lang diverse projecten waarbij iedere discipline welkom is. Er wordt gedacht vanuit multidisciplinaire samenwerking van culturele en niet-culturele partijen. Mooie voorbeelden zijn Suffering Matters (met onder meer het Radboudumc als partner), Frontlijnen (een project met sterke verankering in de stad, haar geschiedenis en haar inwoners) en #wijzijnooknijmegen (een project dat stigma’s rond psychiatrie bespreekbaar maakt).

De Gelderse Pauwenveer

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan een organisatie die zich inzet om kunst en kunstenaars op nieuwe manieren te verbinden met de samenleving. Bekijk hieronder de uitreiking.


Bekijk de volledige video van Kunst voor Gelderland - Gelderse Pauwenveer 2020 hier.

De prijs is in 2005 ingesteld op initiatief van de commissaris van de Koning van Gelderland, C.G.A. Cornielje, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

De criteria die de jury hanteerde zijn: Is de ambitie van de organisatie erop gericht dat er een fundamentele verandering van een systeem plaats vindt? Snapt de maker hoe het werk moet ingrijpen op de context waar het zich toe verhoudt? Gaat de organisatie samenwerking aan? Wat is de potentie van het project? Leiden projecten tot nieuw gedrag en tot nieuwe omgangsvormen (relaties)? Leiden projecten tot bewustzijnsverandering, discussie, gedragsverandering, systeemverandering? Wordt het werk esthetisch, passend bij de inhoud van het werk gepresenteerd?

Nominaties

De andere organisatie die waren genomineerd zijn Motel Spatie uit Arnhem en Lokalen uit Lichtenvoorde. Zij ontvingen een cheque van 5.000 euro.

Foto: Rob Kleering van Beerenbergh

De jury 

De jury van de Gelderse Pauwenveer 2020 bestaat uit Erna aan de Stegge van Cultuur Oost, social designer Tabo Goudswaard, bestuursleden Dick Chargois (voorzitter) en Rocco Hueting en ambtelijk secretaris Wendelien Kuit.

Achtergrond over de Gelderse Pauwenveer

Tussen 1400 en 1474 werden op landgoed Staverden witte pauwen gehouden. De witte veren werden als versiering gebruikt op de helm van de hertog van Gelre. De oude traditie van het houden van witte pauwen werd door de familie s' Jacob in ere hersteld. Ook nu zijn er nog steeds witte pauwen op Staverden te vinden.

Geldersch Landschap en Kasteelen schenkt de veren nu van tijd tot tijd aan de commissaris van de Koning. In 2005 ontving de commissaris bij zijn aantreden witte pauwenveren. Hij zei daarbij dat hij deze later wilde uitreiken aan een persoon of instelling die zich bij uitstek verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur en/of natuurbehoud in Gelderland.