projecten
natuurLandelijk

Bloeiende duinen

Het boek 'Bloeiende duinen' neemt je mee op reis langs de kust. Van het Zwin in het zuiden via Zeeland, de Hollandse duinen tot alle eilanden inclusief Rottumeroog. Tijdens deze tocht ontmoet je verschillende duingebieden met een steeds ander karakter. Hoe gaat het met het rijke ecosysteem langs de rand van ons land?

Duinen in beweging
Tijdens deze tocht staat auteur Rolf Roos in samenwerking met vele kenners waaronder Kees Bruin, Rienk Slings en Kees Vertegaal, stil bij de geschiedenis en het karakter van de duinen. De Nederlandse kust is sterk in beweging. Vijf stille ‘revoluties’ van de laatste 150 jaar worden besproken: bebossing, waterwinning, natuurbeheer, kustversterking en -vervuiling en opwarming. 

Bloeiende planten en dieren
De rijkdom aan bloeiende planten staat in dit boek centraal, maar duinplanten hebben ook verrassende relaties met andere soorten – planten én dieren. We brengen de laatste trends van diverse ‘kleine’ groepen zoals vlinders en bijen (veel afname) maar ook van sprinkhanen, slakken en korstmossen (veel toename) in beeld.

Duinwandelingen
Ontdek zelf de mooiste plekken met 50 duinwandelingen. Deze zogenaamde 'hotspots' bieden op korte loopafstand minimaal 10 bijzondere wilde planten. Het zijn wandelingen die men zelfstandig kan doen, een enkele uitzondering daargelaten (Rottum). Wie de hotspots bezoekt, krijgt een uitstekende indruk van de variatie in de duinen: jong en oud, droog en nat, kalkrijk en kalkarm, met en zonder begrazing, zoet en zout.

Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijknatuur

Werkgroep Zeearend Nederland

Onderzoek naar de gedragingen van de zeearend in Nederland

Bekijk project
Landelijknatuur

Plastic Whale Foundation

Projecten vóór plasticvrije wateren

Bekijk project
Landelijknatuur

Beter met planten

Tentoonstelling over medicinale planten

Bekijk project
Landelijknatuur

Klokhuis Nationale Parken Dag

Op 1 mei gingen we met Klokhuis mee de Nederlandse natuur in!

Bekijk project