Noord-Brabant

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl
(073) 681 22 09

Uitreiking Designprijs 2019

Hier aanmelden

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Brabant? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Brabant en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Brabant uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Brabant? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Lotharius Fonds
Ondersteunt kunst- en cultuureducatieprojecten in de provincie Noord-Brabant.

Maria de Leijer Fonds
Voor projecten in de klassieke muziek en kunst in de provincie Noord-Brabant.

Mingus-fonds voor jazz en geïmproviseerde muziek
Wil vernieuwende, avontuurlijke en uitzonderlijke muziekprojecten mogelijk maken in Noord-Brabant.

Slingsby van Hoven Fonds
Stimuleert activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving.

Tienkamp-Kuijten Fonds
Steunt de pijporgels in Noord-Brabant en kleinschalige concerten en/of exposities op monumentale locaties.

Buurtfondsen

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft speciale CultuurFondsen op Naam: de Buurtfondsen, die kunst en cultuur in de regio en de wijken ondersteunen en daarmee stimuleren. De Buurtfondsen zijn samen een platform in Brabant, voor kennisuitwisseling tussen overheid, corporaties, steunfuncties, Centra voor de Kunsten en het Cultuurfonds.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant
Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten. Culturele verenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap.

Buurtcultuurfonds Mooiland
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Mooiland. Het doel van het fonds is de kwaliteit van samenleven te verbeteren in het rayon van Mooiland in Noordoost‑ Brabant.

Buurtcultuurfonds Stadlander
Dit  een fonds op naam van woningstichting Stadlander met als doel de kwaliteit van samenleven te verbeteren waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom. Iedereen mag ideeën aandragen, mits de bewoners betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Voorstellen met betrekking tot sportactiviteiten en educatie worden niet gehonoreerd.

Buurtcultuurfonds Woonveste
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Woonveste om cultuurprojecten in de wijken waar Woonveste woningbezit heeft te stimuleren.

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant 
Dit is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant, ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Schoolpleinen van de Toekomst

Brabantse scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen maken, kunnen binnenkort een aanvraag doen bij de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage tot maximaal €14.000. In 2018 kunnen maximaal 50 scholen meedoen. De regeling is 10 april 2018 ingegaan.
Het is een initiatief van Provincie, Waterschappen, Jong Leren Eten en Cultuurfonds Noord-Brabant.


Prijzen

Cultuurprijs
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon of organisatie voor bijzondere prestaties en verdiensten voor de cultuur en/of natuur in Noord-Brabant. De toekenning van de prijs brengt de professionaliteit van de laureaat en de hoge opvatting van het kunstenaarschap tot uitdrukking. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van €10.000,- verbonden.

Designprijs
Iedere twee jaar reikt het Cultuurfonds Noord-Brabant de Designprijs uit, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aankomend talent. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Aan de Designprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden.

Brabant Bokaal
De Brabant Bokaal is een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De bokaal en de bijpassende gouden draagspeld zijn ontworpen en gemaakt door de jonge talentvolle Brabantse kunstenaar Eelco Veenman.

Wilt u iemand voordragen voor de Brabant Bokaal 2019? Dat kan tot en met maandag 12 augustus met het voordrachtformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margaret Slippens (mslippens@brabant.nl), projectcoördinator Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, 073 - 681 2209.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. O. Raaymakers, communicatie
Mw. M. Slippens, adjunct-secretaris
J. Speelman, ambtelijk secretaris
Mw. I. van den Busken, administratie
Mw. I. Kuypers, administratie

T (073) 681 22 09

Bestuur
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter
Drs. J. Post, vice-voorzitter
Drs. G.P.J.H.M. Coonen, penningmeester
U.L.M. Cartens
Mw. drs. A.E. Huizen
Mw. drs. V. Klaassen
Ir. J. Baan

Voor vragen, neem contact op met:
Margaret Slippens-Boeijen
Adjunct-secretaris
(073) 681 22 09
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

Cultuurfonds Noord-Brabant steunt Nederlands Silent Film Festival en 49 andere projecten

19/09/2019

Cultuurfonds Noord-Brabant heeft over het derde kwartaal van 2019 in totaal 193.225 euro toegekend aan 50 natuur- en cultuurprojecten. Één van die projecten is het Nederlands Silent Film Festival van 8 tot 12 januari 2020 met klassieke films uit de stomme-film-periode (1895–1929) en live muziek.

Noord-Brabant

Henk van Straten schrijft het eerste Brabants Boek Present

02/09/2019

Met 'Van Gogh sneed hier nooit een oor af' schrijft Henk van Straten het eerste Brabants Boek Present. Cultuurfonds Noord-Brabant en literaire stichting Tilt presenteren dit nieuwe jaarlijkse literaire geschenk in samenwerking met Nijgh & Van Ditmar om talentvolle, Brabantse schrijvers aan te moedigen. Lezers die voor €12,50 boeken aanschaffen in een Brabantse boekwinkel krijgen het geschenk gratis aangeboden van 7 t/m 15 september!

Noord-Brabant

René Daniëls ontvangt Cultuurprijs Noord-Brabant

24/08/2019

Kunstenaar René Daniëls ontving vandaag de jaarlijkse Cultuurprijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant. Volgens de jury valt zijn waarde voor de hedendaagse schilderkunst niet te onderschatten.

Noord-Brabant

Cultuurfonds Noord-Brabant steunt serie over het koor van de Sint Jan en 52 andere projecten

21/06/2019

Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in de vergadering over het tweede kwartaal van 2019 in totaal 239.260 euro toegekend aan 53 natuur- en cultuurprojecten. Één van die projecten is een nieuwe documentaireserie van regisseur Hans Borgman over Schola Cantorum, een koor dat nauw verbonden is aan Den Bosch en haar kathedraal.