Noord-Brabant

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Brabant? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Brabant en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Brabant uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Brabant? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Lotharius Fonds
Ondersteunt kunst- en cultuureducatieprojecten in de provincie Noord-Brabant.

Maria de Leijer Fonds
Voor projecten in de klassieke muziek en kunst in de provincie Noord-Brabant.

Slingsby van Hoven Fonds
Stimuleert activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving.

Tienkamp-Kuijten Fonds
Steunt de pijporgels in Noord-Brabant en kleinschalige concerten en/of exposities op monumentale locaties.

Buurtfondsen

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft speciale CultuurFondsen op Naam: de Buurtfondsen, die kunst en cultuur in de regio en de wijken ondersteunen en daarmee stimuleren. De Buurtfondsen zijn samen een platform in Brabant, voor kennisuitwisseling tussen overheid, corporaties, steunfuncties, Centra voor de Kunsten en het Cultuurfonds.

Buurtcultuurfonds BrabantWonen
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie BrabantWonen om cultuurprojecten in de wijken in 's-Hertogenbosch en Oss te stimuleren.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant
Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten. Culturele verenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap.

Buurtcultuurfonds Mooiland
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Mooiland. Het doel van het fonds is de kwaliteit van samenleven te verbeteren in het rayon van Mooiland in Noordoost‑ Brabant.

Buurtcultuurfonds Stadlander
Dit  een fonds op naam van woningstichting Stadlander met als doel de kwaliteit van samenleven te verbeteren waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom. Iedereen mag ideeën aandragen, mits de bewoners betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Voorstellen met betrekking tot sportactiviteiten en educatie worden niet gehonoreerd.

Buurtcultuurfonds Woonveste
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Woonveste om cultuurprojecten in de wijken waar Woonveste woningbezit heeft te stimuleren.

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant 
Dit is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant, ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Schoolpleinen van de Toekomst

Brabantse scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen maken, kunnen binnenkort een aanvraag doen bij de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage tot maximaal €14.000. In 2018 kunnen maximaal 50 scholen meedoen. De regeling is 10 april 2018 ingegaan.
Het is een initiatief van Provincie, Waterschappen, Jong Leren Eten en Cultuurfonds Noord-Brabant.


Prijzen

Cultuurprijs
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon of organisatie voor bijzondere prestaties en verdiensten voor de cultuur en/of natuur in Noord-Brabant. De toekenning van de prijs brengt de professionaliteit van de laureaat en de hoge opvatting van het kunstenaarschap tot uitdrukking. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van €10.000,- verbonden.

Designprijs
Iedere twee jaar reikt het Cultuurfonds Noord-Brabant de Designprijs uit, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aankomend talent. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Aan de Designprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden.

Brabant Bokaal
De Brabant Bokaal is een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De bokaal en de bijpassende gouden draagspeld zijn ontworpen en gemaakt door de jonge talentvolle Brabantse kunstenaar Eelco Veenman.

Wilt u iemand voordragen voor de Brabant Bokaal 2018? Dat kan tot en met maandag 13 augustus met het voordrachtformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margaret Slippens (mslippens@brabant.nl), projectcoördinator Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, 073 - 681 2209.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. O. Raaymakers, communicatie
Mw. M. Slippens, adjunct-secretaris
J. Speelman, ambtelijk secretaris
Mw. D. v.d. Sanden-van Os, administratie
Mw. I. Kuypers, administratie

T (073) 681 22 09

Bestuur
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter
Drs. J. Post, vice-voorzitter
Drs. G.P.J.H.M. Coonen, penningmeester
U.L.M. Cartens
Mw. drs. A.E. Huizen
Mw. drs. V. Klaassen
Ir. J. Baan

Voor vragen, neem contact op met:
Margaret Slippens-Boeijen
Adjunct-secretaris
(073) 681 22 09
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

Brabant Bokaal voor Ans Buys, Gerard van Esch en Mark Kapteijns

03/12/2018

De Brabant Bokalen van het Cultuurfonds Noord-Brabant gaan dit jaar naar Ans Buys, Gerard van Esch en Mark Kapteijns, vanwege hun grote inzet voor cultuur en natuur in de provincie.

Noord-Brabant

Pia Meuthen ontvangt Cultuurprijs Noord-Brabant

25/10/2018

De choreografe en theatermaakster ontvangt de prijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant voor haar unieke en indrukwekkende oeuvre.

Noord-Brabant

Nieuwe ontmoetingsplek langs Wilhelminakanaal op burgerinitiatief

21/09/2018

Als actieve bewoners, meedenkende bestuurders en goede ontwerpers samenwerken, kunnen er mooie dingen ontstaan. Een voorbeeld is het eerste icoonproject Zandpoort in Tilburg, één van 48 projecten die steun is toegekend voor het derde kwartaal van 2018.

Noord-Brabant

Cultuurfonds Noord-Brabant steunt 50 projecten

20/06/2018

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het tweede kwartaal van 2018 totaal € 200.960 toegekend aan 50 natuur- en cultuurprojecten.