Noord-Brabant

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl
(073) 681 22 09
Facebook Cultuurfonds Noord-Brabant

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Brabant? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Brabant en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Brabant uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Brabant? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Lotharius Fonds
Ondersteunt kunst- en cultuureducatieprojecten in de provincie Noord-Brabant.

Maria de Leijer Fonds
Voor projecten in de klassieke muziek en kunst in de provincie Noord-Brabant.

Mingus-fonds voor jazz en geïmproviseerde muziek
Wil vernieuwende, avontuurlijke en uitzonderlijke muziekprojecten mogelijk maken in Noord-Brabant.

Slingsby van Hoven Fonds
Stimuleert activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving.

Tienkamp-Kuijten Fonds
Steunt de pijporgels in Noord-Brabant en kleinschalige concerten en/of exposities op monumentale locaties.

Buurtfondsen

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft speciale CultuurFondsen op Naam: de Buurtfondsen, die kunst en cultuur in de regio en de wijken ondersteunen en daarmee stimuleren. De Buurtfondsen zijn samen een platform in Brabant, voor kennisuitwisseling tussen overheid, corporaties, steunfuncties, Centra voor de Kunsten en het Cultuurfonds.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij alleen gescande aanvraagformulieren in behandeling nemen voor het Buurtcultuurfonds, het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en het fonds Schoolpleinen voor de Toekomst. De gescande aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant
Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten. Culturele verenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap.

Buurtcultuurfonds Mooiland
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Mooiland. Het doel van het fonds is de kwaliteit van samenleven te verbeteren in het rayon van Mooiland in Noordoost‑ Brabant.

Buurtcultuurfonds Stadlander
Dit  een fonds op naam van woningstichting Stadlander met als doel de kwaliteit van samenleven te verbeteren waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom. Iedereen mag ideeën aandragen, mits de bewoners betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Voorstellen met betrekking tot sportactiviteiten en educatie worden niet gehonoreerd.

Buurtcultuurfonds Woonveste
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Woonveste om cultuurprojecten in de wijken waar Woonveste woningbezit heeft te stimuleren.

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant 
Dit is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant, ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Schoolpleinen van de Toekomst

Brabantse scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen maken, kunnen een aanvraag doen bij de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage tot maximaal €14.000. De regeling is 10 april 2018 ingegaan. Inmiddels zijn er 150 groene schoolpleinen in Noord-Brabant.
Het is een initiatief van Provincie, Waterschappen, Jong Leren Eten en Cultuurfonds Noord-Brabant.


Prijzen

Cultuurprijs
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon of organisatie voor bijzondere prestaties en verdiensten voor de cultuur en/of natuur in Noord-Brabant. De toekenning van de prijs brengt de professionaliteit van de laureaat en de hoge opvatting van het kunstenaarschap tot uitdrukking. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van €10.000,- verbonden.

Designprijs
Iedere twee jaar reikt het Cultuurfonds Noord-Brabant de Designprijs uit, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aankomend talent. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Aan de Designprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden.

Brabant Bokaal
De Brabant Bokaal is een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De bokaal en de bijpassende gouden draagspeld zijn ontworpen en gemaakt door de jonge talentvolle Brabantse kunstenaar Eelco Veenman. Wil je een persoon voordragen? Download dan het Voordrachtformulier Brabant Bokaal 2020.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. O. Raaymakers, aanjager buurtfondsen
Mw. M. Slippens, adjunct-secretaris
J. Speelman, ambtelijk secretaris
Mw. L. Groothuijse, communicatie
Mw. N. Van Engelen, administratie
Mw. M. van Rossum, administratie

T (073) 681 22 09

Bestuur
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter
Drs. A.L.M. Nelissen, vice-voorzitter
Drs. G.P.J.H.M. Coonen, penningmeester
Mw. drs. A.E. Huizen
Mw. drs. V. Klaassen
Ir. J. Baan

Margaret Slippens-Boeijen
Voor vragen, neem contact op met:
Margaret Slippens-Boeijen
Adjunct-secretaris
(073) 681 22 09
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

Anne Frankplein: van verrommeld plein naar plek voor herdenken en ontmoeten

10/07/2020

Vandaag werd in 's-Hertogenbosch het heringerichte Anne Frankplein geopend. In een bijzondere co-creatie tussen de stad, haar bewoners, professioneel kunstenaar Anne Wenzel en diverse andere organisaties heeft het plein een totaal andere uitstraling gekregen en werd het een plek voor ontmoeting en herdenking. Het Prins Bernhard Cultuurfonds droeg vanuit het Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant bij aan de herinrichting.

Noord-Brabant

Cultuurfonds Noord-Brabant ondersteunt 53 projecten

24/06/2020

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in het tweede kwartaal van 2020 maar liefst 237.611 euro toegekend aan 53 natuur- en cultuurprojecten.

Noord-Brabant

Jeroen Thijssen schrijft het tweede Brabants Boek Present

11/05/2020

Met 'De terugkeer' schrijft Jeroen Thijssen het tweede Brabants Boek Present. Lezers in Brabant die voor €12,50 boeken aanschaffen in de boekwinkel krijgen het geschenk 5 t/m 13 september 2020 gratis aangeboden. Met dit geschenk wordt een nieuwe literaire traditie voortgezet in de provincie door het Cultuurfonds Noord-Brabant en Tilt.

Noord-Brabant

12 lockdown-projecten ondersteund door Cultuurfonds Brabant

30/04/2020

Twaalf projecten die tijdens deze lockdown-tijd op buurtniveau het verschil maken, krijgen een bijdrage van het Cultuurfonds Noord-Brabant en Provincie Noord-Brabant. Dankzij een versnelde procedure kunnen makers en buurtgenoten tijdig van start gaan met hun missie: verbinding brengen in de buurt.