Noord-Brabant

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl
(073) 681 22 09
Facebook Cultuurfonds Noord-Brabant

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Brabant? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Brabant en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Brabant uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Brabant? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Lotharius Fonds
Ondersteunt kunst- en cultuureducatieprojecten in de provincie Noord-Brabant.

Maria de Leijer Fonds
Voor projecten in de klassieke muziek en kunst in de provincie Noord-Brabant.

Mingus-fonds voor jazz en geïmproviseerde muziek
Wil vernieuwende, avontuurlijke en uitzonderlijke muziekprojecten mogelijk maken in Noord-Brabant.

Slingsby van Hoven Fonds
Stimuleert activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving.

Tienkamp-Kuijten Fonds
Steunt de pijporgels in Noord-Brabant en kleinschalige concerten en/of exposities op monumentale locaties.

Buurtfondsen

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft speciale CultuurFondsen op Naam: de Buurtfondsen, die kunst en cultuur in de regio en de wijken ondersteunen en daarmee stimuleren. De Buurtfondsen zijn samen een platform in Brabant, voor kennisuitwisseling tussen overheid, corporaties, steunfuncties, Centra voor de Kunsten en het Cultuurfonds.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij alleen gescande aanvraagformulieren in behandeling nemen voor het Buurtcultuurfonds, het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en het fonds Schoolpleinen voor de Toekomst. De gescande aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant
Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten. Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap.

Buurtcultuurfonds Mooiland
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Mooiland. Het doel van het fonds is de kwaliteit van samenleven te verbeteren in het rayon van Mooiland in Noordoost‑ Brabant.

Buurtcultuurfonds Stadlander
Dit  een fonds op naam van woningstichting Stadlander met als doel de kwaliteit van samenleven te verbeteren waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom. Iedereen mag ideeën aandragen, mits de bewoners betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Voorstellen met betrekking tot sportactiviteiten en educatie worden niet gehonoreerd.

Buurtcultuurfonds Woonveste
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Woonveste om cultuurprojecten in de wijken waar Woonveste woningbezit heeft te stimuleren.

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant 
Dit is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant, ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Schoolpleinen van de Toekomst

Brabantse scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk wilden maken, konden een aanvraag doen bij de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. De regeling ging op 10 april 2018 in, en is inmiddels vanwege groot succes gesloten.

Deze regeling is (voorlopig) gesloten
De regeling Schoolpleinen is een groot succes gebleken. In 2 jaar tijd hebben 250 scholen hun plein kunnen aanpakken dankzij de regeling. Op dit moment is het budget op. Dit betekent dat u geen aanvraag meer kunt doen.

Wellicht krijgt de regeling een vervolg. We hopen hierover eind 2020 meer duidelijkheid te hebben. Houd voor het laatste nieuws onze site in de gaten: cultuurfonds.nl/noord-brabant.Prijzen

Cultuurprijs
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon of organisatie voor bijzondere prestaties en verdiensten voor de cultuur en/of natuur in Noord-Brabant. De toekenning van de prijs brengt de professionaliteit van de laureaat en de hoge opvatting van het kunstenaarschap tot uitdrukking. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van €10.000,- verbonden.

Designprijs
Iedere twee jaar reikt het Cultuurfonds Noord-Brabant de Designprijs uit, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aankomend talent. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Aan de Designprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden.

Brabant Bokaal
De Brabant Bokaal is een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De bokaal en de bijpassende gouden draagspeld zijn ontworpen en gemaakt door de jonge talentvolle Brabantse kunstenaar Eelco Veenman. Wil je een persoon voordragen? Download dan het Voordrachtformulier Brabant Bokaal 2020.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. O. Raaymakers, aanjager buurtfondsen
Mw. M. Slippens, adjunct-secretaris
J. Speelman, ambtelijk secretaris
Mw. L. Groothuijse, communicatie
Mw. N. Van Engelen, administratie
Mw. M. van Rossum, administratie

T (073) 681 22 09

Bestuur
I.R. Adema, voorzitter
Drs. A.L.M. Nelissen, vice-voorzitter
Drs. G.P.J.H.M. Coonen, penningmeester
Mw. drs. A.E. Huizen
Mw. drs. V. Klaassen
Ir. J. Baan
Mw. drs. M. Postma
M. Hartveldt

Margaret Slippens-Boeijen
Voor vragen, neem contact op met:
Margaret Slippens-Boeijen
Adjunct-secretaris
(073) 681 22 09
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

Cultuurprijs Noord-Brabant uitgereikt aan saxofonist Paul van Kemenade

05/10/2020

De Tilburgse saxofonist Paul van Kemenade heeft vanavond de Cultuurprijs Noord-Brabant 2020 ontvangen uit handen van Ina Adema, de nieuwe commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Noord-Brabant. De uitreiking vond plaats in de Tilburgse concertzaal Paradox. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Noord-Brabant

Gijs Idema winnaar Conservatorium Talent Award 2020

05/10/2020

Gijs Idema van het conservatorium van Amsterdam is gekozen als winnaar van de felbegeerde Conservatorium Talent Award 2020 (CTA). Zelfs onder de bijzondere omstandigheden heeft CTA ook dit jaar doorgang kunnen vinden en was de gehele dag te volgen via een livestream vanuit de Verkadefabriek in Den Bosch.

Noord-Brabant

Cultuurfonds Noord-Brabant ondersteunt 35 projecten

24/09/2020

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in het derde kwartaal van 2020 132.606 euro toegekend aan 35 natuur- en cultuurprojecten.

Noord-Brabant

Brabant Bokaal voor Pieter van den Broek, Ineke Strouken en Tony Vaessen

23/09/2020

Het bestuur van het Cultuurfonds Noord-Brabant kent de Brabant Bokalen 2020 toe aan Pieter van den Broek, Ineke Strouken en Tony Vaessen. De onderscheiding wordt sinds 2008 jaarlijks toegekend aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur in de provincie.