Noord-Brabant

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl
(073) 681 22 09
Facebook Cultuurfonds Noord-Brabant

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Brabant? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Brabant en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Brabant uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Brabant? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Lotharius Fonds
Ondersteunt kunst- en cultuureducatieprojecten in de provincie Noord-Brabant.

Maria de Leijer Fonds
Voor projecten in de klassieke muziek en kunst in de provincie Noord-Brabant.

Mingus-fonds voor jazz en geïmproviseerde muziek
Wil vernieuwende, avontuurlijke en uitzonderlijke muziekprojecten mogelijk maken in Noord-Brabant.

Slingsby van Hoven Fonds
Stimuleert activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving.

Tienkamp-Kuijten Fonds
Steunt de pijporgels in Noord-Brabant en kleinschalige concerten en/of exposities op monumentale locaties.

Buurtfondsen

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft speciale CultuurFondsen op Naam: de Buurtfondsen, die kunst en cultuur in de regio en de wijken ondersteunen en daarmee stimuleren. De Buurtfondsen zijn samen een platform in Brabant, voor kennisuitwisseling tussen overheid, corporaties, steunfuncties, Centra voor de Kunsten en het Cultuurfonds.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij alleen gescande aanvraagformulieren in behandeling nemen voor het Buurtcultuurfonds, het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en het fonds Schoolpleinen voor de Toekomst. De gescande aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant
Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten. Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap.

Buurtcultuurfonds Mooiland
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Mooiland. Het doel van het fonds is de kwaliteit van samenleven te verbeteren in het rayon van Mooiland in Noordoost‑ Brabant.

Buurtcultuurfonds Stadlander
Dit een fonds op naam van woningstichting Stadlander met als doel de kwaliteit van samenleven te verbeteren waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom. Iedereen mag ideeën aandragen, mits de bewoners betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Voorstellen met betrekking tot sportactiviteiten en educatie worden niet gehonoreerd.

Buurtcultuurfonds Woonveste
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Woonveste om cultuurprojecten in de wijken waar Woonveste woningbezit heeft te stimuleren.

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant 
Dit is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant, ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Schoolpleinen van de Toekomst

Brabantse scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk wilden maken, konden een aanvraag doen bij de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. De regeling ging op 10 april 2018 in, en is inmiddels vanwege groot succes gesloten.

Deze regeling is (voorlopig) gesloten
De regeling Schoolpleinen is een groot succes gebleken. In 2 jaar tijd hebben 250 scholen hun plein kunnen aanpakken dankzij de regeling. Op dit moment is het budget op. Dit betekent dat u geen aanvraag meer kunt doen.

Wellicht krijgt de regeling een vervolg. We hopen hierover in de zomer 2021 meer duidelijkheid te hebben. Houd voor het laatste nieuws onze site in de gaten: cultuurfonds.nl/noord-brabant.Prijzen

Cultuurprijs
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon of organisatie voor bijzondere prestaties en verdiensten voor de cultuur en/of natuur in Noord-Brabant. De toekenning van de prijs brengt de professionaliteit van de laureaat en de hoge opvatting van het kunstenaarschap tot uitdrukking. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van €10.000,- verbonden.

Designprijs
Iedere twee jaar reikt het Cultuurfonds Noord-Brabant de Designprijs uit, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aankomend talent. Bart Hess krijgt de prijs op 19 juni uitgerekt in Design Museum Den Bosch. Daar is vanaf die datum ook een presentatie van jonge Brabantse designers te zien zijn, die door Hess zijn geselecteerd. Aan de Designprijs is een bedrag van €10.000 euro verbonden.

Brabant Bokaal
De Brabant Bokaal is een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De bokaal en de bijpassende gouden draagspeld zijn ontworpen en gemaakt door de jonge talentvolle Brabantse kunstenaar Eelco Veenman.

Voordragen
Wie verdient er volgens u een Brabant Bokaal? Iedereen kan vrijwilligers voordragen! Kandidaten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

· De Brabant Bokaal is bedoeld voor personen (geen instellingen) van onbesproken gedrag die in enigerlei vorm uitstekende verdiensten hebben verworven voor Brabantse cultuur en natuur
· De werkzaamheden dienen origineel te zijn, niet beroepsmatig, onverplicht en onbetaald te zijn verricht
· De activiteiten waarvoor de kandidaten worden bekroond dienen regionale of provinciale uitstraling te hebben
· De werkzaamheden waarvoor de persoon wordt voorgedragen hebben minimaal 10 jaar plaatsgevonden
· Ook bijzondere bestuurlijke verdiensten op het gebied van cultuur en natuur kunnen met een Brabant Bokaal worden onderscheiden
· Speciale aandacht wordt gegeven aan voordrachten van een mecenas
· We zien graag dat van de BB-onderscheiding een inspirerende werking uitgaat naar anderen en dat deze voor de laureaat een stimulans is om door te gaan. Daarom gaat de voorkeur uit naar kandidaten die nog volop actief zijn in het culturele veld.

Iedereen kan kandidaten voor de Brabant Bokaal voordragen. Download hier het voordrachtformulier.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. O. Raaymakers, aanjager buurtfondsen
Mw. M. Slippens, adjunct-secretaris
Dhr. J. Speelman, ambtelijk secretaris
Mw. L. Groothuijse, communicatie
Mw. M. van Rossum, administratie

T (073) 681 22 09

Bestuur
Mw. I.R. Adema, voorzitter
Dhr. A.L.M. Nelissen, vice-voorzitter
Dhr. G.P.J.H.M. Coonen, penningmeester
Mw. A.E. Huizen
Mw. V. Klaassen
Dhr. J. Baan
Mw. M. Postma
Dhr. M. Hartveldt

Margaret Slippens-Boeijen
Voor vragen, neem contact op met:
Margaret Slippens-Boeijen
Adjunct-secretaris
(073) 681 22 09
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

Vrouwkje Tuinman schrijft het Brabants Boek Present 2021

01/04/2021

Vrouwkje Tuinman is de auteur van het derde Brabants Boek Present dat verschijnt onder de titel Tijdelijk verblijf. De uit ’s-Hertogenbosch afkomstige schrijfster treedt daarmee in de voetsporen van Jeroen Thijssen en Henk van Straten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en literair productiehuis Tilt bouwen met dit geschenk door aan een literaire traditie in de provincie.

Noord-Brabant

Cultuurfonds Noord-Brabant ondersteunt 55 projecten

19/03/2021

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in het eerste kwartaal van 2021 € 313.629 toegekend aan 55 bijzondere natuur- en cultuurprojecten in de provincie.

Noord-Brabant

Designprijs 2021 Cultuurfonds Noord-Brabant voor Bart Hess

09/02/2021

De Designprijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant gaat dit jaar naar de Eindhovense kunstenaar en ontwerper Bart Hess. Juryvoorzitter Maarten Hartveldt: “Bart Hess doet de wereld versteld staan met zinnenprikkelend en revolutionair design.”

Noord-Brabant

Dansgezelschap De Stilte ontvangt Cultuurprijs Cultuurfonds Noord-Brabant

26/01/2021

Dansgezelschap De Stilte uit Breda ontvangt de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Volgens de jury heeft De Stilte met haar voorstellingen voor kinderen een nieuwe toon gezet in de dans. ‘De wervelende, woordeloze wereld van De Stilte overtuigt vanaf de eerste minuut’, aldus juryvoorzitter Machteld Postma.