Voor wie?

Voor projecten in Noord-Brabant kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden voor Noord-Brabant aanvullende richtlijnen. De buurtfondsen kennen een eigen procedure en aanvraagformulier. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. Aanvragen moeten binnen zijn op:

31 januari 2024 (vergadering 18 maart 2024)
30 april 2024
(vergadering 10 juni 2024)
31 juli 2024 (vergadering 9 september 2024)
31 oktober 2024 (vergadering 16 december 2024) 

Voor investeringen, aankopen en opdrachten gelden andere deadlines. Aanvragen hiervoor moeten binnen zijn op:

30 april 2024 (vergadering maandag 6 mei 2024)
30 juni 2024 (vergadering maandag 8 juli 2024)
31 augustus 2024 (vergadering maandag 9 september 2024)
31 oktober (vergadering maandag 4 november 2024)


Brabant: Brug naar Vrijheid

De provincie Noord-Brabant, Brabant Herinnert en het Cultuurfonds Noord-Brabant willen verhalen over de Tweede Wereldoorlog doorgeven aan toekomstige generaties. Daarom roepen we inwoners op projecten in te dienen die 80 jaar vrijheid herdenken en vieren. Vanaf 20 juni kun je een aanvraag indienen voor Brabant: Brug naar Vrijheid.


Nieuwe makersregeling

De Nieuwe Makersregeling heeft tot doel creatieve professionals ruimte, tijd en vertrouwen te bieden om een aaneengesloten periode volledig te kunnen focussen op een artistiek proces. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen van 1 april tot en met 15 mei 2024 worden ingediend.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant

Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten. Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap.

Bekijk de regeling op de site van de Provincie Noord-Brabant.

Schoolpleinen van de Toekomst

Provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen in de regeling 'Schoolpleinen van de Toekomst'. Met deze regeling kunnen scholen hun terrein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk inrichten.Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing van een groen schoolplein in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van €10.000 per project. 

Van 1 mei 2024 t/m 4 november 2024 kun je via www.brabant.nl. aanvragen voor onderstaande subsidie indienen of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Met de tot nu toe ingediende aanvragen is het subsidieplafond overschreden. Of de ingediende aanvragen ook tot subsidieverstrekkingen zullen leiden, is op dit moment nog niet te zeggen omdat het beoordelingsproces nog in volle gang is.

Crowdfunding

Wil je crowdfunden om je project (deels) te financieren? Dan kun je via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Het Cultuurfonds draagt door matchfunding bij aan campagnes via voordekunst. Bij matchfunding worden de donaties vanuit ‘de crowd’ gematcht met een donatie van een publieke of private financier, om zo meer donaties te stimuleren. Het geld dat de crowd bijdraagt, wordt in dit geval gematcht met een donatie van het Cultuurfonds tot maximaal € 1.000.

Zowel individuen als rechtspersonen kunnen een aanvraag doen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Noord-Brabant.

Alle aanvragen voor crowdfunding lopen via het platform van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of je project bij het Cultuurfonds Noord-Brabant past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Als dit het geval is, stelt voordekunst projecten aan ons voor en beslist het Cultuurfonds of je project een bijdrage ontvangt. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf gedaan worden en aanvragers hebben over de matchfunding alleen contact met voordekunst. Aan projecten die het Cultuurfonds rechtstreeks ondersteunt dragen we niet óók via voordekunst bij (of omgekeerd).

Benieuwd of je project past op voordekunst? Doe de voordekunst check.

Buurtnatuur- en waterfonds

Dit is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant, ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Bekijk de regeling op de site van de Provincie Brabant.


Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.