Prioriteit krijgen:

 • producties waar gemeenschappen aan werken: gemeenschapskunst die een breed en omvangrijk publiek aanspreekt
 • producties die de lokale geschiedenis belichten: projecten met een combinatie van kunst en erfgoed
 • samenwerkingsprojecten met verschillende disciplines

De afdeling Noord-Brabant is terughoudend met de ondersteuning van kleinere muziekuitvoeringen (begroting kleiner dan € 15.000) omdat de financiering daarvan vooral lokaal geregeld zou moeten kunnen worden.

Bij de beoordeling is een belangrijke afweegfactor of activiteiten "bijzonder" zijn, dat wil vooral zeggen "niet-regulier". Lagere prioriteit krijgen ook de uitvoering van bestaand repertoire en intern gerichte activiteiten.

Wanneer een organisatie voor het tweede achtereenvolgende jaar om een bijdrage vraagt zal bij een positief besluit 75% van het maximumbedrag in de betreffende categorie worden toegekend. In het derde opeenvolgende jaar zal maximaal de helft van het maximumbedrag worden toegekend. Hierna geldt een wachttijd van twee kalenderjaren en start de cyclus opnieuw. Deze afbouw geldt alleen bij opeenvolgende jaren. Bij de berekening van de wachttijd wordt gekeken naar het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

De volgende activiteiten of investeringen kunnen ondersteund worden:

 • Publicaties en educatieve of documentaire audiovisuele en nieuwe mediaproducties: maximaal 25% van de werkelijke kosten met een maximum van € 15.000. Wij maken geen onderscheid tussen professionele- en amateur-publicaties omdat het uitgangspunt is dat de verkoop plaatsvindt via de boekhandel of op een andere manier breed verspreid wordt.
 • Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia: maximaal 25% van de totale uitgaven tot € 5.000
 • (Uitzonderlijke) publiekstentoonstellingen, podiumproducties en jubileumconcerten/-voorstellingen (25 jaar of veelvoud daarvan): 25% van de totale uitgaven tot € 5.000.
 • Festivals en concoursen: algemene organisatiekosten van cultuurfestivals en concoursen (maximaal drie edities) of uitzonderlijke nieuwe deelprojecten worden gesteund met maximaal 25% van de totale uitgaven (van het onderdeel) tot € 10.000.
 • Educatieve projecten maximaal 25% van de totale uitgaven tot € 5.000.
 • Restauraties: de restauratie van roerende monumenten van bijzondere (kunst-)historische waarde worden gesteund. Kleine elementen in gebouwen (zoals muurschilderingen) en kleine kapellen van historische waarde komen ook in aanmerking. Dat geldt ook voor de restauratie van een collectie van een museum, archief of bibliotheek, gildezilver of her aanmaak van een belangrijk voorwerp. Deze investeringen worden ondersteund met maximaal 25% van kosten tot € 15.000. Aan de kosten van de verplaatsing, restauratie of uitbreiding van orgels wordt maximaal 25% tot € 2.500 bijgedragen.

Voor investeringen, aankopen en opdrachten geldt:

 • Maximaal 25% van de kosten van aankoop van theaterapparatuur (geluid, licht) en overige investeringen met een directe culturele toepassing tot € 10.000.
 • Maximaal 50% van de kosten van de aanschaf van instrumenten door amateur-ensembles (hafabrakorpsen, drumbands, majorettes, koren, gildes, folkloristische groepen en popcollectieven) — eens per drie jaar, met ingang van 1 januari 2023 – tot € 6.500.
 • Maximaal 30% van de kosten van de aanschaf van uniformen (speciaal gemaakte kleding — geen confectiekleding) door amateur-ensembles (hafabrakorpsen, drumbands, majorettes, koren, gildes en folkloristische groepen) — eens per drie jaar, met ingang van 1 januari 2023 - tot € 3.000.
 • De vereniging kan aanvragen voor aanschaf instrumenten én dan ook nog aanvragen voor aanschaf uniforme kleding.
 • N.B.: Verbouwingen en (digitale) camera's of filmapparatuur of beamers & computers komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Aanvragen voor aanschaffingen door gesubsidieerde muziekscholen/muziekinstellingen komen ook niet voor een bijdrage in aanmerking.