Provincie en Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen drie ton in Buurtcultuur

Goed nieuws voor bevlogen burgers die hun buurt levendiger, vitaler of mooier willen maken. De provincie en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen in 2023 opnieuw budget beschikbaar voor kleinschalige projecten in Brabantse buurten. Er is voor deze periode € 300.000 om te verdelen.
19 januari 2023
Provincie en Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen drie ton in Buurtcultuur
Fotocredits:
Eldorado 2022. Foto: Tiffany Konings

Het Buurtcultuurfonds helpt creatieve professionals om verandering in de wijk vorm te geven. Deze professionals zien kansen in de wijk, halen wensen op in de buurt en brengen de ideeën tot uitvoering. Met nieuwe en inspirerende denkrichtingen, vormen, beelden of acties helpen zij de gedeelde droom van bewoners te verbeelden, nieuwe creatieve oplossingen vorm te geven of het verlangen naar een levendigere, vitalere, groenere of fraaiere buurt aan te wakkeren. “Veel grote maatschappelijke uitdagingen vragen om samenwerking en draagkracht op buurtniveau. De energietransitie, vergroening, zorg, veiligheid en sociale samenhang: we moeten het samen doen. Creatieve professionals kunnen deze verandering zowel aanjagen als vormgeven. Daar dragen we graag aan bij via het Buurtcultuurfonds", aldus Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur.

Over het Buurtcultuurfonds

Het Buurtcultuurfonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Bekijk de voorwaarden en download het aanvraagformulier via www.cultuurfonds.nl/brabant.