Twee ton extra voor Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Burgers die hun buurt willen vergroenen kunnen weer een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. De provincie Noord-Brabant stelt dit jaar extra budget beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Vanwege het succes van de regeling, die wordt uitgevoerd door het Cultuurfonds Noord-Brabant, was vorig jaar het subsidieplafond al snel bereikt. De regeling is vanaf nu weer opengesteld: in 2023 is er € 200.000 te verdelen.
's-Hertogenbosch, 20 januari 2023
Twee ton extra voor Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds helpt buurten om hun omgeving groener, mooier en beter bestand tegen extreem weer te maken. “Als provincie vinden wij het belangrijk om groene burgerinitiatieven zoals sedumdaken, groene schoolpleinen en voedselbossen te ondersteunen. Deze projecten dragen niet alleen bij aan klimaatrobuustheid en verduurzaming, maar weten ook het sociale en groene op een mooie en toegankelijke wijze met elkaar te verbinden", aldus Hagar Roijackers, gedeputeerde Water en Natuur.

Aanvragen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen via de regeling subsidie aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Bekijk de voorwaarden en download het aanvraagformulier.

Film Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Nieuwsgierig naar inspirerende Buurtnatuur- en Buurtwaterprojecten? Bekijk onze film over Voedselbos Woest (Rosmalen), sedumdaken in wijk Vredeoord (Eindhoven) en Plukroute Princenhage (Breda).

Van deze film is ook een korte versie.