Kansen voor digitalisering - succesvolle Netwerkmiddag Digitalisering in Zuid-Holland

Op vrijdag 24 juni 2022 organiseerden provincie Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland een Netwerkmiddag voor collectiebeherende erfgoedinstellingen in Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Tijdens deze inspirerende middag kregen de aanwezige musea en historische kringen en -verenigingen tips om (verder) aan de slag te gaan met het digitaliseren en ontsluiten van hun erfgoedcollecties.
29 juni 2022
Kansen voor digitalisering - succesvolle Netwerkmiddag Digitalisering in Zuid-Holland

De resultaten van het vierjarig programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland 2018-2021 werden gedeeld en er werd vooral vooruit gekeken.

Patty van der Kleij van provincie Zuid-Holland liet weten dat instellingen gratis hun Canons kunnen blijven plaatsen op de Canon van Zuid-Holland, onderdeel van de Canon van Nederland, om hun collectie te ontsluiten voor het publiek. Rowan Huiskes van Erfgoedhuis Zuid-Holland vertelde over de kenniscafés, publicaties en gratis cursussen die zij blijven geven om instellingen te ondersteunen met kennis en expertise op het vlak van digitalisering. En Linde Gispen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland sprak over de blijvende financiële steun voor digitalisering: viermaal per jaar kunnen instellingen bij het cultuurfonds een aanvraag indienen voor het aankopen van apparatuur en/of het inhuren van expertise voor het digitaliseren van hun collectie. Voor het indienen van een aanvraag is een praktische handleiding gemaakt.

Musea en historische kringen en -verenigingen in Zuid-Holland behouden hiermee ook de komende periode de broodnodige steun voor het ontsluiten van hun archieven en collecties voor een breed publiek.