Groene Anjer Prijs

Het Cultuurfonds Drenthe reikt vanaf 2020 de Groene Anjer Prijs uit: een tweejaarlijkse prijs die gericht is op het inspireren en in het zonnetje zetten van vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe.

Natuur en landschap staan in ons land onder grote druk en veel burgers maken zich zorgen om de teloorgang van natuur, landschap en biodiversiteit. Tegelijkertijd zetten veel mensen deze zorg om in activiteiten, door zich als vrijwilliger daadwerkelijk in te zetten voor het behoud van de schoonheid van de provincie Drenthe.

Met De Groene Anjer wil Cultuurfonds Drenthe duurzame initiatieven onder de aandacht brengen en nieuwe vrijwilligersgroepen inspireren aanmoedigen om ook een groen initiatief te beginnen. Aan het winnen van de Groene Anjer Prijs is 3000 euro prijzengeld verbonden. De nummers 2 en 3 ontvangen elk 1000 euro prijzengeld.

De Groene Anjer is een inspiratieprijs, geen projectbijdrage. Ben je onderdeel van een vrijwilligersgroep of ken je een groep die voor de Groene Anjer in aanmerking komt? Lees dan verder en kijk of jullie initiatief in aanmerking komt om mee te dingen.

Doelstellingen Groene Anjer Prijs

De doelstellingen van de Groene Anjer Prijs zijn onder andere:

  • het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan behoud van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe
  • het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van natuur en landschap
  • de donkergroene natuursector inspireren tot méér en beter

Criteria

  • de instelling of groep (stichting, vereniging, werkgroep) geeft een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. Relaties met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed kunnen ook van betekenis kunnen zijn
  • er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren, waarbij gelet wordt op kwaliteit en bereik
  • de groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit
  • de groep hoeft niet perse in de Provincie gevestigd te zijn maar er wel een duidelijke historie, belang en binding mee te hebben en iets gepresteerd hebben in de Provincie Drenthe
  • tweejaarlijks kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs

Als jullie initiatief een van de drie nominaties is, dan wordt gevraagd om de ambitie van het initiatief te omschrijven in maximaal 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de groep aangeven hoe ze het prijzengeld van 3000 euro willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/ of hun ambitie waar te maken.

Aanmelden

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele werkterrein. Jaarlijks kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs. Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden.

Aanmelden kan met het Voordrachtsformulier Groene Anjer Drenthe, en kan worden verzonden naar groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl

Jury

Voor de beoordeling van de aanmeldingen stelt het Cultuurfonds Drenthe een jury samen. De jury toetst alle aanmeldingen aan de criteria, legt zo nodig werkbezoeken af en stelt een top 3 samen. De drie genomineerden ontvangen bericht over de nominatie en het verzoek hun ambitie te omschrijven of te verbeelden. De jury komt daarna nogmaals bijeen om naar aanleiding van de ambitieplannen één winnaar te kiezen. De nummers 2 en 3 ontvangen elk 1000 euro prijzengeld naast de nummer 1, die 3000 euro prijzengeld krijgt.

Neem voor vragen contact op met groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl.

Alie Brinks
Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl