projecten
LandelijkAmsterdam

Suriname tentoonstellingen

De geschiedenis van Suriname en de band met Nederland wordt dit najaar op verschillende manieren belicht in de Nieuwe Kerk, het Tropenmuseum en Museum Van Loon in Amsterdam.

De Grote Suriname Tentoonstelling
Surinamers zelf vertellen in De Grote Suriname Tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een verhaal van hun land dat de hele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen tot de onafhankelijke republiek van vandaag. Musea, archieven en particulieren in Suriname en Nederland werkten mee om deze tentoonstelling te ontwikkelen. Je ziet archeologische vondsten, hedendaagse kunst van o.a. Marcel Pinas (nazaat van de Marrons), film- en muziekfragmenten en kledingstukken, zoals de galajapon die prinses Beatrix droeg tijdens de Onafhankelijkheidsceremonie van Suriname in 1975. (te zien t/m 2 februari 2020)


Marcel Pinas bij zijn installatie Moiwana 86 Tafaa (2019) in de Nieuwe Kerk. Foto door Erik Smits voor de Volkskrant.

Sabi Suriname
In het Tropenmuseum presenteert de tentoonstelling Sabi Suriname het land aan jonge bezoekers. Op verdieping 'min 7' in het Surinamedepot is een tot nu toe onbekende wereld ontdekt: de Wereld achter de Dingen - een wereld vol pratende voorwerpen en activiteiten. Overal is van alles te doen en zo komen actieve bezoekers veel te weten over Suriname, de band met Nederland en hoe Suriname met de wereld is verbonden. (te zien t/m 1 maart 2023)


Sabi Suriname - foto op de opening door Marvin Duiker

Aan de Surinaamse Grachten
In de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten – Van Loon & Suriname (1728-1863) belicht Museum Van Loon voor het eerst de betrokkenheid van de familie Van Loon in de achttiende en negentiende eeuw met de WIC en Suriname. Het toont de werking van de Amsterdams-Surinaamse plantage-economie aan de hand van een achttal historische personages, welke verschillende posities hadden binnen dit spectrum. De personages zijn met elkaar verbonden: een bevriende gouverneur in Elmina, slaafgemaakten op plantages waarin de familie beleggingen had, of Van Loons zelf in de rol van investeerder. Nazaten van deze historische figuren reflecteren in de tentoonstelling op hun en elkaars (familie-)verleden en geven de geschiedenis letterlijk een stem en gezicht in het hier en nu. Lees de recensie in het NRC Handelsblad. (te zien t/m 13 januari 2020)


Aan de Surinaamse grachten

Meer Suriname?
In Suriname zelf is het Cultuurfonds betrokken bij een aantal bijzondere erfgoedprojecten. Suriname kent veel bedreigde monumentale panden die in slechte staat verkeren. Financiële steun is hard nodig om panden aan te kopen en te restaureren. Stadsherstel Amsterdam, Stadsherstel Suriname en het Cultuurfonds brengen elk hun specifieke expertise in voor het Themafonds Surinaams Erfgoed voor restauratieprojecten van historische panden in Suriname.

Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijkmuziek

Kindermuziekweek

Bekijk project
Landelijkbeeldende kunsttheater, dans en film

PODCAST | Radio Einstein

Bekijk project
Landelijkbeeldende kunst

De Tranen van Eros: Moesman, surrealisme en de seksen

Bekijk project