Producties

Er kan aangevraagd worden voor podiumproducties die uitzonderlijk zijn voor de producent én binnen het totale aanbod, bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere samenwerkingsverbanden, hoge kosten, specifieke locaties of innovatieve technologie. Vanwege de ontwikkelingen in het veld wordt daarbij op dit moment de volgende focus gehanteerd:

Nieuw en opgevallen theatertalent

Om de creatieve ontwikkeling van talentvolle nieuwe makers mogelijk te blijven maken, wordt aan de ondersteuning van deze producties prioriteit gegeven boven andere (uitzonderlijke) producties. Het gaat om producties die de ontwikkeling en presentatie stimuleren van nieuwe theatermakers en toneelschrijvers die met eerdere geslaagde producties zijn opgevallen in het veld.

Nieuwe technologieën

Het Cultuurfonds wil graag bijdragen aan producties waarbij het gebruik van nieuwe technologieën essentieel is. Deze projecten zijn relatief kostbaar. Om de ontwikkeling op dit gebied te stimuleren, wordt aan de ondersteuning van dergelijke producties prioriteit gegeven boven andere (uitzonderlijke) producties.

Reprise-tournees van zeer geslaagde producties

Het is mogelijk aan te vragen voor de reprise van producties die wat betreft de artistieke kwaliteit en qua publieksbereik aantoonbaar opvallend en succesvol zijn geweest. 

Richtlijnen 

De producties moeten aansluiten bij de algemene richtlijnen en de specifieke richtlijnen (vanaf p. 29, produceren podiumkunsten) van het Cultuurfonds.  

Aanvragen 

Op deze pagina lees je alles over het doen van een aanvraag. We zien je aanvraag graag tegemoet. 


Beeld: Sea of Silence – Floor Houwink ten Cate / Frascati Producties © Bas de Brouwer