Basiscriteria Beeldende Kunst

Onder beeldende kunst vallen in het algemeen alle visuele kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, film en videokunst, performances, installaties, fotografie, design, mode, grafische vormgeving, keramiek, lichtkunst en glaskunst. 

Er kunnen uiteenlopende projecten worden ondersteund: tentoonstellingen, festivals, manifestaties, multidisciplinaire projecten, educatieprojecten, publicaties. Let op: deze projecten dienen een onmiskenbaar landelijk bereik en uitstraling te hebben. Meer regionaal gerichte projecten kunnen een aanvraag doen bij de betreffende provinciale afdeling.

Waarvoor geen aanvraag kan worden ingediend: 

 • beeldende kunstprojecten waarbij geen rekening wordt gehouden met de richtlijn kunstenaarshonoraria; 
 • het maken van nieuwe kunstwerken/kunstopdrachten; 
 • soloprojecten/tentoonstellingen van hedendaagse beeldend kunstenaars; 
  • uitzondering hierop (kan dus wel een aanvraag voor worden ingediend): vrouwelijk beeldend kunstenaars op persoonlijke titel, zie mogelijkheden individuen;
 • aankopen op het gebied van beeldende kunst (kijk voor mogelijkheden op Vereniging Rembrandt);
 • projecten in het buitenland.

Tenstoonstellingen, festivals, manifestaties 

Voor het aanvragen voor tentoonstellingen, festivals en manifestaties geldt: 

 • de bruikleen-/objecten-/deelnemerslijst moet zo definitief mogelijk zijn, en voorzien van: 
  • afbeeldingen;
  • status van bruiklenen. 

Publicaties

Op het gebied van beeldende kunst/vormgeving ondersteunt het Cultuurfonds over het algemeen alleen publicaties die in een oplage van minimaal 1.000 exemplaren verschijnen en gaat er daarbij van uit dat ten minste 90% wordt verkocht tegen minimaal de productieprijs per exemplaar. Bedrijfskosten kunnen doorgaans tot maximaal 25% van de netto omzet worden vergoed. Aanvragen worden behandeld op basis van een volledig manuscript, inclusief afbeeldingen.