projecten
natuurLandelijk

Planten van hier

Het praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora.

De ruim 1.400 soorten oorspronkelijk inheemse planten die in Nederland nu van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Regionale autochtone populaties zijn de basis van de biodiversiteit, en de toekomst van deze belangrijke flora staat op het spel. Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van duizenden jaren door mensen is vormgegeven. Een landschap waarin iedere vierkante meter steeds meer voor de mens dient op te leveren. 

Er is te weinig aandacht en ruimte meer voor de basis van ons land-ecosysteem: instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst. Hier brengt het boek 'Planten van hier' verandering in!

Het boek laat in woord en beeld de verbinding tussen mens en planten zien. De lezer is een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en hun handelen heeft invloed op dit grotere geheel. 'Planten van hier' laat zien hoe ze hun eigen leefomgeving mede vorm kunnen geven, waarbij er volop aandacht is voor oorspronkelijk flora en fauna. 

Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijknatuur

Beter met planten

Tentoonstelling over medicinale planten

Bekijk project
Landelijknatuur

Klokhuis Nationale Parken Dag

Ga op 1 mei met Klokhuis mee de Nederlandse natuur in!

Bekijk project
Landelijknatuur

Bloeiende duinen

Op reis langs de rijke Nederlandse kust!

Bekijk project
Landelijknatuur

Vogelatlas van Nederland

Nieuwe stand van de vogels in Nederland

Bekijk project