projecten
natuurLandelijk

Planten van hier

Het praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora.

De ruim 1.400 soorten oorspronkelijk inheemse planten die in Nederland nu van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Regionale autochtone populaties zijn de basis van de biodiversiteit, en de toekomst van deze belangrijke flora staat op het spel. Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van duizenden jaren door mensen is vormgegeven. Een landschap waarin iedere vierkante meter steeds meer voor de mens dient op te leveren. 

Er is te weinig aandacht en ruimte meer voor de basis van ons land-ecosysteem: instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst. Hier brengt het boek 'Planten van hier' verandering in!

Het boek laat in woord en beeld de verbinding tussen mens en planten zien. De lezer is een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en hun handelen heeft invloed op dit grotere geheel. 'Planten van hier' laat zien hoe ze hun eigen leefomgeving mede vorm kunnen geven, waarbij er volop aandacht is voor oorspronkelijk flora en fauna. 

Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijknatuur

Blue Mirror Experience

Escaperoom gaat de strijd aan met klimaatopwarming en zeespiegelstijging

Bekijk project
Landelijknatuur

BEEP helpt de imker

Met bijenkastregistratie app kan imker volkeren monitoren

Bekijk project
Landelijknatuur

Fraaie Schepsels

Een publicatie over de grote stern, een iconische zeevogel die in Nederland tot twee maal toe bijna uitgeroeid was.

Bekijk project
Landelijknatuur

Bescherm de kleine marter

Onderzoek naar het beschermen van kleine marterachtigen

Bekijk project