Onderzoek en schrijven & Publicaties

Wat voor projecten?

Het aanvragen van een bijdrage voor een publicatie kan op twee momenten: voorafgaand aan het schrijfproces voor een auteurshonorarium binnen de regeling Onderzoek en Schrijven, of voor een bijdrage in de publicatiekosten wanneer het manuscript af is. Alleen de uitgever kan een aanvraag indienen.

Via de regeling Onderzoek en Schrijven stellen we auteurs in staat tijd vrij te maken voor het doen van het onderzoek voor en het schrijven van een nieuwe publicatie. Belangrijk is dat met dit onderzoek nog niet begonnen is.

Wanneer het manuscript gereed is, maar er door bijzondere omstandigheden een tekort is in de financiering van de publicatie kan de uitgever een bijdrage aanvragen voor de publicatiekosten.

We dragen niet bij aan onderzoek voor of het drukken van proefschriften. Ook vallen vertalingen uit het Nederlands buiten onze richtlijnen. Vertalingen in het Nederlands nemen we alleen bij hoge uitzondering in behandeling.

Voorwaarden aanvraag publicatiekosten

Voor het aanvragen van een bijdrage in de publicatiekosten gelden de volgende voorwaarden:

 • De uitgeverij die de publicatie gaat uitgeven dient de aanvraag in;
 • Bij het doen van een aanvraag is het manuscript (zo goed als) gereed;
 • De publicatie moet in een minimale eerste oplage van 1.000 exemplaren verschijnen;
 • Op basis van het ingevulde calculatieformulier is er een aantoonbaar tekort;
 • Er is een auteurscontract;
 • De aanvraag moet voorzien zijn van de meest recente jaarcijfers van de uitgeverij. Als het uitgeverijfonds onderdeel is van een groter bedrijf met meerdere uitgeverijen, dient u naast de algemene jaarrekening ook recente, op uw fonds toegespitste cijfers mee te zenden, waaruit is op te maken hoe het financieel gaat;
 • De maximale bijdrage in de publicatiekosten bedraagt € 10.000.

Voorwaarden aanvraag Onderzoek en Schrijven

Voor het aanvragen van een bijdrage vanuit de regeling Onderzoek en Schrijven gelden de volgende voorwaarden:

 • De uitgeverij die de publicatie gaat uitgeven dient de aanvraag in;
 • De auteur is bij het indienen van de aanvraag nog niet begonnen met het onderzoek;
 • De auteur heeft geen (vaste) baan bij een onderwijsinstelling voor het onderzoeksgebied van de publicatie;
 • In het onderzoeksplan komen ten minste de volgende zaken aan bod:
  • Een algemeen betoog over het belang van het onderwerp en de gekozen invalshoek
  • Een voorlopige hoofdstukindeling
  • Een beschrijving van het te onderzoeken materiaal: archieven, interviews, reizen
  • Een gedetailleerde planning van de onderzoeks- en schrijfperiode
  • Een begeleidingscommissie van ten minste drie personen met expertise op de juiste gebieden
 • De aanvraag dient voorzien te zijn van een auteurscontract of een intentieverklaring van de uitgever;
 • De aanvraag moet voorzien zijn van de meest recente jaarcijfers van de uitgeverij. Als het uitgeverijfonds onderdeel is van een groter bedrijf met meerdere uitgeverijen, dient u naast de algemene jaarrekening ook recente, op uw fonds toegespitste cijfers mee te zenden, waaruit is op te maken hoe het financieel gaat;
 • De maximale bijdrage in de regeling Onderzoek en schrijven bedraagt € 20.000 op basis van een traject van 3 tot 4 jaar.

Vraag aan

Voor alle algemene richtlijnen en het indienen van een aanvraag, verwijzen we u naar de algemene aanvraagpagina.